Logo: Fundusze Europejskie
Logo: BIP Logo: epuap Logo: Facebook
Strona głównaOświataJesteś w dziale:

Oświata

Spotkania Grupy Wsparcia

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu, z myślą o osobach, które ze strony swoich najbliższych doświadczają różnych form przemocy, zaprasza na spotkania Grupy Wsparcia. Pierwsze spotkanie Grupy odbędzie się we wtorek, 12 czerwca. Kolejne odbywać się będą co tydzień we wtorki, w godzinach 10:00-12:00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu. Grupa ma charakter otwarty (co oznacza, że dołączyć do niej można w każdym momencie, po konsultacji z prowadzącym), a uczestnictwo w niej jest bezpłatne.
 
 
Grupa Wsparcia to regularne spotkania osób doświadczających przemocy ze strony swoich najbliższych w rodzinie. Celem spotkań jest otrzymanie wsparcia emocjonalnego, wymiana doświadczeń, poszukiwanie skutecznych sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach - w atmosferze wzajemnego szacunku, bez krytyki.
 
Podstawową rolą, jaką pełni grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy  jest możliwość „odkrycia uniwersalności”, czyli doświadczenia tego, że oprócz mnie są inne osoby w takiej samej bądź podobnej sytuacji. Daje to nadzieję na zrozumienie i akceptację. Odbudowanie przekonania o posiadaniu swoich praw, poznanie skutecznych sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych i dbania o własne bezpieczeństwo, a także odzyskanie poczucia wpływu, są szansą na wzmocnienie poczucia własnej wartości (u osób doświadczających przemocy) i uruchomienie procesów pomocnych w wychodzenia z przemocy.
 
Zapraszamy. U nas znajdziesz życzliwość, zrozumienie i przyjazną atmosferę.
 

Twoje dane - Twoja sprawa

Ilustracja do informacji: Twoje dane - Twoja sprawa
W piątek, 8 czerwca w Warszawie prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych dr Edyta Bielak - Jomaa zorganizowała seminarium podsumowujące VIII edycję Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Twoje dane - Twoja sprawa”. Skuteczna ochrona danych osobowych.
 
Inicjatywa edukacyjna była skierowana do uczniów i nauczycieli. Celem programu „Twoje dane – Twoja sprawa” było podniesienie wiedzy o ochronie danych osobowych i prywatności - zarówno wśród nauczycieli, jak i uczniów. Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych im. dra Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu, przystąpił do VIII edycji programu, powołując w szkole Zespół Sprawnościowy GIODO w skład którego wchodzili: Aneta Norek, Weronika Nowak, Sara Przybylak, Kornelia Urbanowicz, Patryk Cegielski, Patryk Gramsch, Konrad Maciejewski, Maciej Szofer oraz Norbert Stoiński opiekunem zespołu była mgr inż. Lidia Dudek.
 
Prezes UODO odniosła się do nowych przepisów o ochronie danych, które podkreślają wagę upowszechniania w społeczeństwie wiedzy na temat przysługujących każdemu z nas praw w zakresie ochrony danych osobowych. Wskazała, że nowe regulacje podkreślają konieczność rozumienia zjawisk z tym związanych, a program „Twoje dane - Twoja sprawa”, które były wsparciem dla takich zadań. Nowe przepisy kładą nacisk na ochronę młodych ludzi, którzy potrafią korzystać z nowoczesnych rozwiązań i technologii. Ze względu na młodych wiek są mniej świadomi konsekwencji oraz praw, które im przysługują w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych - zaznaczyła dr Edyta Bielak - Jomaa.
 
Podczas spotkania Prezes UODO wręczyła dyplomy dla szkół i uczniów za osiągnięcia, w ramach Programu Sprawnościowego. Inicjatywa ta polegała na budowaniu małych struktur urzędu ochrony danych osobowych, w ramach których uczniowie wraz z nauczycielami realizowali wiele inicjatyw związanych z ochroną danych osobowych i prywatnością, takich jak np. Dzień Bezpiecznego Internetu, Dzień Ochrony Danych Osobowych.
 
W Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych im. dra K. Hołogi przez cały rok były prowadzone działania, które miały na celu podniesienie wiedzy oraz świadomości uczniów, nauczycieli, rodziców. We współpracy z Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną w Nowym Tomyślu zostały także przeprowadzone zajęcia dla najmłodszych dotyczące ochrony danych osobowych. Po raz pierwszy w tym roku w szkole obchodzono Dzień Ochrony Danych Osobowych oraz po raz dwunasty Dzień Bezpiecznego Internetu.
 
Po całorocznych zmaganiach Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych im. dra Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu zdobył zaszczytny tytułu „BADACZA DANYCH OSOBOWYCH” oraz wytypował najbardziej aktywną uczennicę - Sarę Przybylak, która została uhonorowana tytułem „MŁODEGO INSPEKTORA GIODO”.
 
Tekst: Lidia Dudek
Zdjęcia: Lidia Dudek, Aneta Norek
 
 

Patriotyczny rajd rowerowy

Ilustracja do informacji: Patriotyczny rajd rowerowy
W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. Mikołaja Kopernika w Nowym Tomyślu koło cyklistów KTR „28 Cali” kultywuje najlepsze patriotyczne tradycje.                                        
 
czytaj dalej ›
W roku ważnych rocznic historycznych Jacek Stępniewski nauczyciel historii w „Koperniku” i pasjonat turystyki, w interesujący sposób przypomina uczniom życiorysy wielkich Polek i Polaków, dzięki którym jesteśmy dzisiaj suwerennym krajem. Jedną z takich postaci jest Emilia Sczaniecka, urodzona w Brodach w gminie Lwówek Wielkopolski. Od kilku lat Gminny Ośrodek Kultury w Kuślinie i Sołectwa Gminy Kuślin organizują rajd rowerowy "Szlakiem Emilii Sczanieckiej", którego tegoroczna edycja była połączona z  uczczeniem 100 rocznicy Powstania Wielkopolskiego. Kopernikańska grupa rowerowa wyruszyła punktualnie o godzinie 11:00 dnia 03.06.2018 r. spod swojego liceum w 45 kilometrową trasę. Licealiści odwiedzili miejsca związane z życiem i działalnością Emilii Sczanieckiej oraz miejscowości, w których upamiętniono zryw zbrojny Wielkopolan w 1918/1919 roku. Pilot wycieczki - Jacek Stępniewski przypomniał najważniejsze dokonania bohaterki rajdu oraz krótkie życiorysy postaci związanych ze zwycięskim powstaniem. W Wąsowie i Michorzewie młodzież zapaliła znicze powstańcom. W Michorzewie z kolei uczniowie oddali hołd bohaterce. Należy wspomnieć, że uczniowie liceum prowadzeni przez J. Stępniewskiego stanowią  jedyną grupę spoza gminy Kuślin, która od początku bierze udział w tej pięknej imprezie. W tegorocznej edycji wzięła udział rekordowa liczba cyklistów KTR "28 Cali". Warto wspomnieć, że w klubie jeżdżą przedstawiciele wszystkich pokoleń.              
Tekst i zdjęcia: ZSOiP
 
 
 
 
czytaj dalej ›

Na praktykach w Niemczech

Ilustracja do informacji: Na praktykach w Niemczech
Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych im. dra Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu jest beneficjentem projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego,” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. Projekt skierowany jest do 101 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Technikum oraz 10 opiekunów. Projekt trwa 24 miesiące od 31.12.2015-30.12.2017 roku
czytaj dalej ›
W dniach od 19.11-15.12.2017 roku uczniowie naszej szkoły odbywali praktyki w Niemczech  i była to już ostatnia grupa uczniów szkoły, która miała możliwość uczestniczenia w praktykach zagranicznych. Grupa składała się z 21 uczniów Technikum dla Młodzieży  kształcących się w takich zawodach jak: technik logistyk oraz technik mechatronik oraz 4 opiekunów mgr Moniki Królik, mgr inż.  Lidii Dudek, mgr Piotra Kościańskiego oraz mgr Krzysztofa Krupińskiego.
Organizacja przyjmująca  w Schkeuditz skierowała uczniów na 4- tygodniowe praktyki do miejscowych przedsiębiorców oraz szkoliła uczniów we własnych warsztatach. Uczniowie mieli możliwość szczegółowego zapoznania się ze specyfiką przedsiębiorstwa oraz wykonywanego przez siebie zawodu. Pracodawcy bardzo życzliwie oraz przyjaźnie przyjęli uczniów w swoich zakładach, warsztatach. Uczniowie technikum mechatronicznego mieli możliwość pracy z nowoczesnymi urządzeniami m.in. składali drukarkę 3D oraz drukowali na niej zaprojektowane wzory, zajmowali się pneumatyką, hydrauliką oraz mechaniką. Uczennice technikum logistycznego poznały zasady logistyki, przemieszczania towarów oraz ich dystrybucji.
W wolnym czasie organizacja przyjmująca organizowała wycieczki edukacyjno- krajoznawcze, dzięki którym uczniowie zwiedzali Berlin- wycieczka 2 dniowa, Lipsk, Drezno, Halle- wycieczki 1- dniowe. Uczniowie mieli okazję zobaczyć jak w każdej z powyższych miejscowości wyglądają przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia oraz uczestniczyli w Jarmarkach Świątecznych.
Podczas pobytu uczniowie dokształcali się w języku niemieckim oraz angielskim.
Uczniowie zakwalifikowani w ramach projektu otrzymali bezpłatnie: dojazd/powrót do miejsca zakwaterowania Schkeuditz (Niemcy), ubezpieczenie, kieszonkowe, zakwaterowanie i wyżywienie, dodatkowe zajęcia językowe, przygotowanie pedagogiczno- językowe, wprowadzenie organizacyjne w Schkeuditz oraz wycieczki krajoznawcze w Niemczech.
Wszystkie osoby biorące udział w praktykach zagranicznych wróciły zadowolone
z nowym bagażem doświadczeń oraz niezapomnianych wrażeń.
 
Tekst: Lidia Dudek
 
 
 
czytaj dalej ›

TRZCIANECKIE TECHNIKUM ZNÓW NAJLEPSZE !

Autor: Kamil Kałek
Ilustracja do informacji: TRZCIANECKIE TECHNIKUM ZNÓW NAJLEPSZE !
W piątek, 20 kwietnia w trzcianeckiej szkole prawie 180 uczniów z zachodniej Polski stanęło w szranki w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Ten niezwykle prestiżowy konkurs gromadzi od lat tych, których marzeniem jest nie tylko zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z realizowanym zawodem, ale przede wszystkim doskonalenie i możliwość kontynuowania nauki na studiach wyższych. Obok cennych nagród, indeks Uniwersytetu Przyrodniczego jest tym elementem, który stanowi uwieńczenie sukcesu. Podobnie jak w latach poprzednich, także i w tym roku, grupa uczniów z trzcianeckiej szkoły okazała się bezkonkurencyjna.
 
W uroczystej inauguracji Olimpiady uczestniczył starosta nowotomyski Ireneusz Kozecki, który życzył wszystkim uczestnikom wszelkiej pomyślności w rozwiązywaniu zadań.
 
W bloku produkcji roślinnej I miejsce zajął Michał Piśny, w bloku produkcja zwierzęca po raz kolejny zwyciężył Michał Krawczyk, a II miejsce przypadło Damianowi Wajmanowi. Swoich konkurentów pozostawił w tyle także Emil Lemański, który był najlepszy w bloku mechanizacja rolnictwa. Miejsca trzecie zdobyły Weronika Klorek w bloku weterynaria, najsilniej obsadzonym w tegorocznych zmaganiach, Marta Paleń w architekturze krajobrazu oraz Katarzyna Oleszak w bloku gastronomia.  Szkoła w Trzciance zdobyła tytuł najlepiej merytorycznie przygotowanej placówki, a Michał Krawczyk okazał się najlepszym olimpijczykiem. Tuż po ogłoszeniu wyników gratulacje w imieniu starosty nowotomyskiego laureatom złożyli: Maria Galas - przewodnicząca Rady Powiatu Nowotomyskiego, Tomasz Kuczyński - wicestarosta nowotomyski i Ryszard Napierała sekretarz powiatu nowotomyskiego.
 
Wszystkie te sukcesy nie tylko potwierdzają poziom kształcenia realizowany w trzcianeckim technikum, ale także są świadectwem pasji i determinacji młodych ludzi, którzy są przekonani, iż rozwijanie swojej kariery zawodowej oparte być musi o praktykę i wiedzę, a te dwa elementy od zawsze stanowią ścisłe połączenie w modelu kształcenia realizowanym w tej szkole.
 

Przygotowania do nowego roku szkolnego

Autor: Kamil Kałek
Ilustracja do informacji: Przygotowania do nowego roku szkolnego
W środę, 18 kwietnia z inicjatywy starosty nowotomyskiego Ireneusza Kozeckiego zorganizowano we współpracy z Wielkopolskim Kuratorium Oświaty - Delegatura w Lesznie szkolenie dla organów prowadzących w zakresie sporządzania arkuszy organizacji szkół i placówek oświatowych na rok szkolny 2018/2019. Leszczyńską delegaturę Kuratorium Oświaty reprezentowali: Tadeusz Waczyński - dyrektor Delegatury oraz wizytatorzy oświaty: Agnieszka Rzepka i Małgorzata Nowacka.
 
Na zaproszenie starosty, odpowiedziały wszystkie gminy tworzące Powiat Nowotomyski, będące organami prowadzącymi i realizującymi zadania oświatowe wynikające z przepisów ustawowych. Temat szkolenia był ważny, zwłaszcza w obliczu aktualnej reformy oświatowej oraz zmian prawa oświatowego. Program szkolenia zawierał prezentację dotyczącą kluczowych zmian prawnych w oświacie oraz dyskusję na tematy, którymi szczególnie zainteresowani byli uczestnicy spotkania.
 
Kończąc szkolenie, starosta podziękował gościom z Leszna za pomoc dla lokalnych samorządów, a włodarzom i przedstawicielom gmin za pozytywny odzew na zaproszenie. Wyraził przekonanie, iż zdobyta wiedza pozwoli organom prowadzącym jak najlepiej przygotować się do nowego roku szkolnego.
 

Wojskowa w Międzyrzeczu

Autor: Kamil Kałek
Ilustracja do informacji: Wojskowa w Międzyrzeczu
Prezentujemy relację z wizyty klasy wojskowo-sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. M. Kopernika w Nowym Tomyślu w 17 WBZ w Międzyrzeczu.
W chłodny poranek pierwszego dnia ferii świątecznych klasa wojskowo-sportowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. M. Kopernika w Nowym Tomyślu wyruszyła na kolejne zajęcia zorganizowane przez żołnierzy batalionu logistycznego 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej.
Dzień służby zaczął się niewątpliwie od atrakcji, ponieważ licealiści mieli możliwość obserwacji ćwiczeń plutonów piechoty zmechanizowanej, wyposażonej w Kołowe Transportery Opancerzone (KTO) ROSOMAK z użyciem amunicji bojowej. Młodzież zajęła miejsce na wieży obserwacyjnej i kierowania ogniem, czyli nieco poniżej stanowiska dowodzenia ćwiczeniem. Uczniowie z zapartym tchem obserwowali poszczególne plutony nacierające na pasie taktycznym i prowadzące ogień z kbs Beryl i ręcznych granatników przeciwpancernych do celów ukazujących się. Co jakiś czas odzywały się również 30 mm działka zamontowane na Rosomakach oraz słychać i widać było eksplozje wybuchów. Żołnierze niszczyli cele, bronili zdobytego terenu, przeprowadzali kontrataki i osłaniali ogniem ewakuację uszkodzonych przez nieprzyjaciela transporterów oraz rannych. Po ok. 1,5 godz. obserwacji licealiści z klasy wojskowej przemieścili się w inne miejsce jednego z największych poligonów w Polsce, w celu realizacji szkolenia ogniowego.

Czekali tam na nich kolejni instruktorzy, którzy przeprowadzili zajęcia m.in. z zakresu budowy, rozkładania i składania kbs Beryl, danych taktyczno - technicznych granatów obronnych F-1 i zaczepnych RG- 42. Ta część zajęć zakończyła się wykonywaniem rzutów granatami na celność i odległość. Większość uczniów wykonała je na poziomie, który wzbudził uznanie żołnierzy zawodowych do tego stopnia, że jeden z granatów podobno jest poszukiwany do teraz.

Najciekawsze jednak i najatrakcyjniejsze okazały się zajęcia na symulatorze ŚNIEŻNIK. Uczniowie mogli sami prowadzić ogień do nacierającego nieprzyjaciela z kbk AK i RKM oraz do śmigłowców i wozów bojowych z RGP.PANC. Walka odbywała się w bardzo zróżnicowanym terenie: otwartym, leśnym i zurbanizowanym. To przedsięwzięcie - choć na wielkim ekranie symulatora - również zakończyło się sukcesem wojskowych z Kopernika.
Szkolenie zakończyło się wspólnym z żołnierzami ogniskiem i pieczeniem kiełbasek, które po intensywnie spędzonym dniu smakowały wyjątkowo....
Po złożeniu życzeń świątecznych licealiści wyruszyli pełni wrażeń w drogę powrotną do domu, z wiarą, że następna wizyta w 17 WBZ będzie jeszcze ciekawsza, tym bardziej, że będzie to tygodniowy obóz szkoleniowy w maju br.
 

Finał IV Powiatowego Konkursu Ortograficznego

Autor: Kamil Kałek
Ilustracja do informacji: Finał IV Powiatowego Konkursu Ortograficznego
W poniedziałek 26 marca w Szkole Podstawowej nr 3 im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu odbył się już czwarty finał Powiatowego Konkursu Ortograficznego. Dwadzieścioro trzecioklasistów z gimnazjów w Borui Kościelnej, Chrośnicy, Lwówku, Michorzewie, Nowym Tomyślu, Opalenicy
i Wąsowie miało okazję popisać się swymi umiejętnościami poprawnego pisania pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym.
 
Przypomnijmy, że w poniedziałek 29 stycznia br. 496 uczniów klas trzecich z dziewięciu gimnazjów - w Borui Kościelnej, Bukowcu, Chrośnicy, Lwówku, Michorzewie, Nowym Tomyślu, Opalenicy i Wąsowie - zmierzyło się z pisemnym testem ortograficznym. Każdy uczeń mógł uzyskać 50 punktów. Test wskazał trzecioklasistów, którzy w swojej klasie uzyskali trzy najwyższe wyniki.
 
Natomiast we wtorek 6 marca br. w Szkole Podstawowej nr 3 im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu odbył się II etap konkursu. Tym razem uczniowie zmagali się z testem komputerowym opracowanym na Szkolnej Platformie Edukacyjnej Librus. Do komputerów zasiadło 64 trzecioklasistów z ww. gimnazjów Wyniki obu etapów wyłoniły 20 uczniów, którzy wzięli udział w finale konkursu.
 
O tym, że nie było łatwo, może przekonać fragment dyktanda ułożonego specjalnie na konkurs przez panią Annę Przybylską pt. Modowe co nieco:
„Dziś, ni stąd, ni zowąd pojawiają się nowe trendy, z niewyobrażalną siłą prą nowe style. Każda supernowoczesna kobieta z heroicznym wysiłkiem, tudzież na łapu-capu gromadzi wokół siebie monstrualną górę rzeczy potrzebnych i najpotrzebniejszych, hołdując zasadzie, że nieważny chaos i nieład, gdy zewsząd czyhają niechybnie niepowtarzalne okazje. Miałaby się z pyszna, jeśliby w czas ekstranowoczesnych czółenek, jasnoniebieskich dżinsów,
biało-granatowych półdługich spódnic nie nabyła. Tak wszechwiedząca, żądna wrażeń znawczyni mody, wietrząc okazje, piętrzy w swej niewyobrażalnych rozmiarów szafie tiule, żorżety, dżerseje, płótna i muśliny. Zaś odzieżowi superkupcy potęgują sprzedaż.”
 
Uczestnikom konkursu towarzyszyli zaproszeni goście: starosta nowotomyski Ireneusz Kozecki, dyrektorzy szkół, nauczyciele i opiekunowie młodzieży.
 
Aby umilić chwile oczekiwania na werdykt komisji, w przerwie konkursu wystąpili młodzi artyści z nowotomyskiej Szkoły Podstawowej nr 3, którzy potwierdzili, że w naszej szkole nie brak talentów wokalnych, muzycznych i recytatorskich.
 
Potem już wszystko stało się jasne. Dyrektor Andrzej Wałęsa wraz z komisją konkursową, którą stanowili nauczyciele języka polskiego - p. Anna Przybylska, p. Marzena Dach - Kolanko, p. Dorota Wiśniewska, p. Mirosława Szymczak - Ratajczak, p. Anna Jędrzejczak – Korpik i p. Katarzyna Tomaszewska – ogłosili wyniki. Trzecie miejsce w Powiatowym Konkursie Ortograficznym zajęła Amelia Matuszczak z Gimnazjum przy Zespole Szkoła Podstawowa – Przedszkole w Wąsowie, drugie miejsce przyznano Barbarze Krysztofiak z Gimnazjum im. Gen. K. Sosnkowskiego w Opalenicy.
 
Zwyciężczynią IV Powiatowego Konkursu Ortograficznego została Dobrosława Haraszczak z oddziału gimnazjalnego Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Borui Kościelnej i to ona zdobyła tytuł Gimnazjalnego Talentu Ortograficznego.
 
Zwycięzcy, oprócz zaszczytnych tytułów, odebrali pamiątkowe statuetki ufundowane przez Radę Rodziców nowotomyskiej Szkoły Podstawowej nr 3, a każdy z uczestników otrzymał dyplom uczestnictwa w konkursie.
 
SP nr 3 w Nowym Tomyślu
 
 
 
 

Dzień Patrona

Autor: Kamil Kałek
Ilustracja do informacji: Dzień Patrona
W czwartek, 15 marca Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych im. dra Kazimierza Hołogi świętował Dzień Patrona. Świętowanie rozpoczęło się mszą świętą i złożeniem wiązanek na grobie patrona szkoły. Oficjalna część uroczystości odbyła się w Nowotomyskim Ośrodku Kultury. Dyrekcji, nauczycielom i społeczności szkolnej życzenia złożył starosta nowotomyski Ireneusz Kozecki.
Poniżej przedstawiamy relację z uroczystości:
 
15 marca 2018 r., już po raz dwunasty, świętowaliśmy Dzień Patrona naszej szkoły. Hasło przewodnie tegorocznych obchodów brzmiało „Pomóż innym wygrać życie”.

Uroczystości rozpoczęła msza św. w intencji Patrona, której przewodniczył, reprezentujący abpa metropolitę poznańskiego Stanisława Gądeckiego, ks. dr Rafał Pajszczyk z Sądu Metropolitalnego. W swojej pięknej homilii podkreślił, że Kazimierz Hołoga jest wspaniałym wzorem do naśladowania, ponieważ, wśród wielu zalet, posiadał cnotę bezinteresowności. Ratując ludzkie życie, poświęcając się dla swoich pacjentów, nie zastanawiał się, co z tego będzie miał, jakie korzyści osiągnie. Pragnął jedynie pomagać potrzebującym, nawet kosztem własnego dobra. Źródłem takiej postawy był jego stosunek do Boga. Mówca zachęcał wszystkich, którzy podziwiają doktora Hołogę, aby naśladowali jego bezinteresowność. Przypomniał także zgromadzonym, że mają prawo do kultu prywatnego (to znaczy prywatne osoby mogą żywić nabożeństwo do doktora Hołogi, zwracać się do niego w trudnych sprawach). Podczas mszy św. pamiętaliśmy także o naszym koledze Sebastianie Adamczaku, który zginął tragicznie w wypadku.

Druga część obchodów odbyła się w sali widowiskowej Nowotomyskiego Ośrodka Kultury. Po wystąpieniu Dyrektor Elżbiety Helwig, która powitała zebranych i przedstawiła Gościa Honorowego oraz reprezentowaną przez niego fundację, głos zabrali starosta nowotomyski Ireneusz Kozecki oraz Tadeusz Waczyński z Kuratorium Oświaty, dyrektor Delegatury w Lesznie. Obaj wyrazili uznanie dla pracy szkoły, odwołującej się w swoich działaniach do sylwetki Patrona. Dyrektor Waczyński podkreślił również zasługi dyrektor Elżbiety Helwing, która już 28 lat wzorowo kieruje placówką. Po ślubowaniu uczniów klas pierwszych i przekazaniu sztandaru, grupa uczniów w ciekawy sposób przedstawiła życie i dokonania Kazimierza Hołogi.

Następnie powitaliśmy Gościa Honorowego. Psycholog i psychoonkolog Małgorzata Ciszewska-Korona jest członkiem zarządu Fundacji Rak’n’Roll. Wygraj życie!, doskonale znanej w Polsce organizacji, która pomaga chorym na raka, zwłaszcza  kobietom. Fundacja skuteczne walczy o zmianę myślenia o chorobie nowotworowej i pokazuje, że rak nie musi oznaczać wyroku śmierci – można go pokonać lub żyć z nim jako chorobą przewlekłą przez wiele lat. Działacze Rak’n’Roll codziennie udowadniają chorym, że nowotwór nie musi odbierać im radości życia i atrakcyjnego wyglądu. Pomagają  przetrwać godnie trudny czas walki z chorobą, zaspokajając różnorodne potrzeby pacjentów i ich bliskich. Działań Fundacji jest bardzo wiele, na przykład: zbiórka pieniędzy na leczenie nierefundowane, opieka nad „Boskimi Matkami”, czyli chorymi na nowotwór kobietami w ciąży, wsparcie psychologiczne czy remonty poczekalni w poradniach onkologicznych. Najbardziej znana jest akcja Daj włos!, polegająca na przekazywaniu naturalnych włosów na peruki dla kobiet przechodzących chemioterapię. Fundacja udziela także wsparcia osobom, które pokonały chorobę, ale cały czas żyją w traumie, którą można porównać do zespołu stresu pourazowego u żołnierzy. Małgorzata Ciszewska-Korona opowiadała także o założycielce Rak’n’Roll – Magdzie Prokopowicz. W swoich wypowiedziach wielokrotnie podkreślała jak ważna jest profilaktyka i kontrolowanie swojego organizmu. Nie ukrywała, że swojej pracy wykorzystuje także osobiste doświadczenia – sama dwukrotnie wygrała walkę z rakiem, a nowotwór zabrał jej ukochaną  matkę – lekarkę. Rozmowę z Gościem przeprowadziły Sara Przybylak i Aneta Norek, które przekazały także Fundacji dar od naszej społeczności. Pamiętaliśmy także o podopiecznych poznańskiego Hospicjum Palium. Szefowej wolontariatu w hospicjum – Barbarze Grochal – wręczyliśmy, zgodnie z wieloletnią tradycją, dar dla pacjentów ufundowany przez społeczność szkolną. W rym roku były to kremy przeciwodleżynowe.

Normą stało się promowanie w Dniu Patrona utalentowanych artystycznie uczniów. W tym roku swój dzień miał Kamil Siudej z Technikum Logistycznego uzdolniony muzyk i grafik. Wystąpił w kończącym uroczystości koncercie znanego zespołu ANN, wykonującego alternatywnego rocka. Kamil jest najmłodszym członkiem kapeli, gra na gitarze basowej. Następnie w siedzibie szkoły odbyła się wystawa jego grafik przedstawiających bohaterów kultury masowej, zatytułowana „Znani i lubiani”.

Matematyka u Kopernika - finał

Ilustracja do informacji: Matematyka u Kopernika - finał
W środę, 14 marca w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. Mikołaja Kopernika w Nowym Tomyślu odbył się finał Powiatowego Konkursu Matematycznego „Matematyka u Kopernika”. Patronat nad konkursem sprawował starosta nowotomyski Ireneusz Kozecki, który złożył gratulacje i wyrazy uznania wszystkim, którzy do etapu powiatowego się zakwalifikowali.
czytaj dalej ›
ZWYCIĘZCY:
W kategorii szkół podstawowych:
 1. Tomasz Kasiński (SP Zbąszyń)
 2. Mateusz Żygalski (SP nr 2 Nowy Tomyśl)
 3. Wiktor Dolecki (SP nr 2 Nowy Tomyśl)
W kategorii gimnazjów:
 1. Amelia Łopata (Opalenica)
 2. Martyna Kaczmarek (Michorzewo)
 3. Wojciech Raczkowiak (Nowy Tomyśl)
W kategorii szkół ponadgimnazjalnych:
 1. Tomasz Manyś – Zespół Szkół w Opalenicy
 2. Adrian Sadowski, - Maxymilian Szych - Zespół Szkół w Opalenicy
 3. Zofia Chojnacka – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Nowym Tomyślu
 
W trakcie finału konkursu odbyło się również ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w konkursie poetyckim MATEMATYCZNE RYMY
Laureaci konkursu:
Miejsce pierwsze:
- Adrian Sadowski – Zespół Szkół w Opalenicy,
- Paula Taberska – Gimnazjum w Zbąszyniu,
- Mikołaj Stachecki – Szkoła Podstawowa w Zbąszyniu.
Miejsce drugie:
- Maria Przybyła – Szkoła Podstawowa w Zbąszyniu.
Miejsce trzecie:
- Jędrzej Polaszek – Szkoła Podstawowa w Opalenicy.
 
 
czytaj dalej ›
1 2 3 4 5 6 ... 16

 • Baner: Pierwszy baner dolny
 • Baner: Drugi baner dolny
 • Baner: Nowotomyska Izba Gospodarcza
 • Baner: Narodowe Siły Rezerwy
 • Baner: Przegląd Powiatu Nowotomyskiego
 • Baner: Rcl
 • Baner: www.naszemiasto.pl
 • Baner: NefroTest_ikona
 • Baner: Gminna Szkółka Piłkarska
Znajdujesz się na stronie: Powiat Nowotomyski
Logo akcji: Najlepsze w Polsce
Logo akcji: Lider Wśród Aktywnych
Baner: Wiosna_1Baner: Wiosna2