Dzisiaj jest: Środa, 7 Czerwiec 2023 Imieniny: Roberta i Wiesława
Logo: epuap Logo: BIP Logo: Facebook Logo: UE
Logo: Powiatnowotomyski

Menu dostępności

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Podstawowa opieka zdrowotna

ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ OBEJMUJĄ:
 • profilaktykę chorób, w tym badania i porady w ramach profilaktyki wieku rozwojowego oraz szczepienia ochronne,
 • świadczenia profilaktyki chorób układu krążenia,
 • udzielanie porad w leczeniu schorzeń, w tym zapewnienie diagnostyki laboratoryjnej oraz obrazowej i nieobrazowej (EKG, RTG, USG) zgodnie z obowiązującym wykazem,
 • wykonywanie zabiegów w gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta,
 • orzekanie o stanie zdrowia,
 • inne świadczenia wynikające z potrzeb populacji objętej opieką, w tym: kierowanie do poradni specjalistycznych i na leczenie szpitalne, kierowanie na rehabilitację i leczenie uzdrowiskowe, kwalifikowanie doświadczeń transportu sanitarnego w POZ i wystawianie zleceń przewozów, wystawianie zleceń na realizację świadczeń pozostających w zakresie zadań pielęgniarki POZ, wystawianie zaświadczeń dotyczących stanu zdrowia pacjenta.
 
ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI POZ:
Świadczenia pielęgniarki POZ obejmują kompleksową opiekę pielęgniarską nad osobą, rodziną, społecznością w środowisku zamieszkania, z uwzględnieniem miejsca udzielania świadczeń, takie jak:
 • świadczenia profilaktyczne u dzieci w wieku 0-6 r.ż., w tym:
 • wizyty patronażowe w 3-4.(trzecim-czwartym) miesiącu życia i - o ile w czasie tej wizyty zostały stwierdzone zaburzenia stanu zdrowia dziecka - także w 9. (dziewiątym) miesiącu życia dziecka,
 • testy przesiewowe w 12. (dwunastym) miesiącu życia dziecka oraz w wieku 2, 45 lat;
 • świadczenia profilaktyki gruźlicy;
 • świadczenia lecznicze, w tym: wykonywanie iniekcji i zabiegów na podstawie zleceń lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego w gabinecie pielęgniarki POZ i w domu pacjenta;
 • świadczenia diagnostyczne, w tym: pobieranie materiałów do badań diagnostycznych na podstawie zlecenia lekarza POZ, w sytuacji gdy pobranie z przyczyn medycznych powinno być zrealizowane w domu pacjenta;
 • świadczenia pielęgnacyjne i rehabilitacyjne, w szczególności dla osób, u których występuje ograniczenie sprawności psychofizycznej w wyniku choroby.
 
 
ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ:
Świadczenia położnej POZ obejmują kompleksową pielęgnacyjną opiekę położniczo-neonatologiczno-ginekologiczną nad populacją objętą opieką, w tym:
 • edukację w zakresie planowania rodziny;
 • opiekę w okresie ciąży, porodu i połogu, w tym edukację przedporodową realizowaną u kobiet w ciąży (w tym w ciąży wysokiego ryzyka), począwszy od 21. (dwudziestego pierwszego) tygodnia ciąży do terminu rozwiązania;
 • opiekę nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia 2. (drugiego) miesiąca życia, realizowaną w ramach wizyt patronażowych;
 • opiekę w chorobach ginekologicznych, w tym opiekę pielęgnacyjną nad kobietą po operacji ginekologicznej lub onkologiczno-ginekologicznej obejmującą okres od momentu wypisu ze szpitala do całkowitego zagojenia się rany pooperacyjnej, realizowane na podstawie skierowania lekarza oddziału, który wykonał operację;
 • wykonywanie zgodnie z posiadanymi kompetencjami, iniekcji i zabiegów na podstawie zleceń innych lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego, w gabinecie położnej poz i w domu pacjenta;
 • pobieranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy, o ile umowa świadczeniodawcy z Funduszem obejmuje powyższe świadczenie;
 • opiekę nad kobietą w każdym okresie jej życia.
 
 
WYKAZ PORADNI/GABINETÓW NA TERENIE POWIATU NOWOTOMYSKIEGO
 
Nazwa poradni/gabinetu
Adres
Numer telefonu
„Florencja” Pielęgniarski Punkt Medycyny Rodzinnej
Pielęgniarstwo rodzinne
ul. Sienkiewicza 39
64-360 Zbąszyń
068-3860-098
 
Grupowa praktyka pielęgniarska Małgorzata Owczarczak, Beata  Ratajska, Małgorzata Liczbańska
Pielęgniarka
ul. 3-go Stycznia 3A
64-310 Lwówek
694 506 585
 
Indywidualna Praktyka Położnej Środowiskowo Rodzinnej Szymańska Julita
Poradnia położnej środowiskowo-rodzinnej
ul. Na Kępie 7A/1
64-360 Zbąszyń
604 129 246
 
Medyczne Centrum Zdrovita
Poradnia lekarza rodzinnego
ul. Sątopska 8,
64-300 Bukowiec
61 44 11 524
Medyczne Centrum Zdrovita
Gabinet pielęgniarki środowiskowej przychodni w Bukowcu
ul. Sątopska 8
64-300 Bukowiec
61 44 11 524
Medyczne Centrum Zdrovita
Poradnia lekarza POZ
ul. Zbąszyńska 9
64-300 Nowy Tomyśl
61 44 21 680
Medyczne Centrum Zdrovita
Gabinet położnej środowiskowo - rodzinnej
ul. Zbąszyńska 9
64-300 Nowy Tomyśl
61 44 21 680
Medyczne Centrum Zdrovita
Gabinet pielęgniarki środowiskowo - rodzinnej
ul. Zbąszyńska 9
64-300 Nowy Tomyśl
61 44 21 680
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego „Panaceum”
Gabinet lekarza rodzinnego
ul. Parkowa 18
64-305 Bolewice
61 44 11 716
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego „Panaceum”
Gabinet lekarza rodzinnego
ul. Poznańska 36
64-361 Miedzichowo
61 44 28 724
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego „Panaceum”
Gabinet lekarza rodzinnego
ul. Wolsztyńska 6
64-306 Boruja Kościelna
61 44 11 320
61 44 28 724
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego „Panaceum”
Gabinet lekarza rodzinnego
ul. Os. Batorego 52
64-300 Nowy Tomyśl
61 44 25 322
61 44 28 724
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego „Panaceum
Gabinet pielęgniarek środowiskowych
ul. Os. Batorego 52
64-300 Nowy Tomyśl
61 44 25 322
61 44 28 724
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego „Panaceum”
Gabinet lekarzy rodzinnych
ul. Poznańska 30
64-300 Nowy Tomyśl
61 44 25 360
61 44 28 724
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego „Panaceum”
Gabinet położnych środowiskowych
ul. Os. Batorego 52
64-300 Nowy Tomyśl
61 44 25 322
61 44 28 724
NZOZ Gabinet Lekarski POZ Ewa Kupś-Kaczmarek
Prywatny gabinet lekarski
ul. Powst. Wlkp. 1a
64-330 Opalenica
61 44 76 680
604 233 841
NZOZ Gabinet Lekarski POZ Ewa Kupś-Kaczmarek
Gabinet pielęgniarski środowiskowo-rodzinnej
ul. Powst. Wlkp. 1a
64-330 Opalenica
61 44 76 680
Opalenickie Centrum Zdrowia „Promedica” Kataczyna Cecuła Grzegorz Cecuła
Gabinet podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Rynek 22
64-330 Opalenica
61 44 70 300
604 478 266
Opalenickie Centrum Zdrowia „Promedica” Kataczyna Cecuła Grzegorz Cecuła
Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej
ul. Rynek 22
64-330 Opalenica
61 44 70 300
604 478 266
Opalenickie Centrum Zdrowia „Promedica” Kataczyna Cecuła Grzegorz Cecuła
Gabinet pielęgniarki
Środowiskowo-rodzinnej
ul. Rynek 22
64-300 Opalenica
61 44 70 300
604 478 266
Praktyka Lekarza Rodzinnego „Fontis”
Poradnia lekarza POZ
ul. 17 stycznia 1920r. 59A
64-360 Zbąszyń
068-386-94-55
Praktyka Lekarza Rodzinnego „Fontis”
Praktyka pielęgniarek środowisko-rodzinnych
ul. 17 stycznia 1920r. 59A
64-360 Zbąszyń
068-386-94-55
Praktyka Pielęgniarek rodzinnych „Optima”
Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Na Kępie 7A/1,
64-360 Zbąszyń
602 407 779
604 556 346
Przychodnia Lekarska „Almed”
Aleksandra Majewicz
Poradnia lekarzy rodzinnych
ul. Na Kępie 3
64-360 Zbąszyń
606 760 559
Przychodnia Lekarzy Rodzinnych i Specjalistów „Hipokrates”
Barbara Szymańska i partnerzy
Gabinet lekarza rodzinnego
 
ul. Powst. Wlkp. 1a
64-330 Opalenica
61 44 76 650
Przychodnia Lekarzy Rodzinnych i Specjalistów „Hipokrates”
Barbara Szymańska i partnerzy
Gabinet lekarza rodzinnego
ul. Szkolna 47
64-330 Dakowy Mokre
61 44 76 890
61 44 77 961
Przychodnia Lekarzy Rodzinnych i Specjalistów „Hipokrates”
Barbara Szymańska i partnerzy
Poradnia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
ul. Powst. Wlkp. 1a
64-330 Opalenica
61 44 76 650
Przychodnia Lekarzy Rodzinnych i Specjalistów „Hipokrates”
Barbara Szymańska i partnerzy
Poradnia położnej środowiskowo-rodzinnej
ul. Powst. Wlkp. 1a
64-330 Opalenica
61 44 76 650
Przychodnia Medyk Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
Gabinet lekarza POZ
ul. Pniewska 53
64-310 Lwówek
609 013 400
Przychodnia Medyk Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
Gabinet pielęgniarki POZ
ul. Pniewska 53
64-310 Lwówek
609 013 400
Przychodnia Medyk Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
Gabinet położnej POZ
ul. Pniewska 53
64-310 Lwówek
609 013 400
Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego „Limamed” S.C.
Poradnia lekarza rodzinnego
ul. E. Sczanieckiej 6
64-316 Kuślin
61 44 73 008
Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego „Limamed” S.C.
Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
ul. E. Sczanieckiej 6
64-316 Kuślin
61 44 73 008
Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego „Limamed” S.C.
Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej
ul. E. Sczanieckiej 6
64-316 Kuślin
61 44 73 008
Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego „Medical - Arnica” Spółka Partnerska
Poradnia lekarza POZ
ul. Na kępie 3
64-360 Zbąszyń
683 869 480
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia Kazimierza Hołogi
Zespół wyjazdowo-transportowy
ul. Sienkiewicza 3
64-300 Nowy Tomyśl
999
61 44 27 399
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informacje sporządzono na podstawie danych zawartych na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia  https://gsl.nfz.gov.pl/GSL/GSL/POZ  (stan na dzień 18.05.2021r.)
 
 
Masz uwagi do naszej strony? Napisz do nas!
 • CAPTCHA
  CAPTCHA służy odróżnieniu narzędzi zautomatyzowanych udających ludzi od rzeczywistych ludzi i ma za zadanie uniemożliwić botom rozsyłanie spamu przez tak zabezpieczone formularze. Przepisz kod z obrazka. Wielkość liter ma znaczenie. Jeśli nie możesz odczytać kodu kliknij w obrazek. Niewykorzystany kod jest ważny przez 15 minut.
  Jeśli obrazek jest nieczytelny, to go kliknij, aby zmienić grafikę. Niewykorzystany kod jest ważny przez 15 minut.

Informacje

Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
ul.Poznańska 33
64-300 Nowy Tomyśl
 
tel. 61 44 26 700
 
fax 61 44 23 589
 
email: starostwo@powiatnowotomyski.pl
 
Starostwo czynne w godzinach
Poniedziałek - piątek 7:30 – 15:30
Rachunki  bankowe
1. Rachunek  bieżący  -Budżet (Organ):
nr 53 9058 0000 0000 0000 7272 0033   Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl
 
2. Dochody Starostwa Powiatowego:
nr 11 9058 0000 0000 0000 7272 0013  Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl
 
3.Rachunek wyodrębnionych  wpływów - geodezja:
nr 54 9058 0000 0000 0000 7272 0015   Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl
 
4.Rachunek dochodów komunikacyjnych :
nr 70 9058 0000 0000 0000 7272 0018  Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl
 
5.Wyodrębnione wpływy- Grunty Skarbu Państwa:
nr 22 9058 0000 0000 0000 7272 0009  Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl