Dzisiaj jest: Niedziela, 23 Czerwiec 2024 Imieniny: Wandy i Zenona
Logo: epuap Logo: BIP Logo: Facebook Logo: UE
Logo: Powiatnowotomyski

Menu dostępności

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Podstawowa opieka zdrowotna

ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ OBEJMUJĄ:
 • profilaktykę chorób, w tym badania i porady w ramach profilaktyki wieku rozwojowego oraz szczepienia ochronne,
 • świadczenia profilaktyki chorób układu krążenia,
 • udzielanie porad w leczeniu schorzeń, w tym zapewnienie diagnostyki laboratoryjnej oraz obrazowej i nieobrazowej (EKG, RTG, USG) zgodnie z obowiązującym wykazem,
 • wykonywanie zabiegów w gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta,
 • orzekanie o stanie zdrowia,
 • inne świadczenia wynikające z potrzeb populacji objętej opieką, w tym: kierowanie do poradni specjalistycznych i na leczenie szpitalne, kierowanie na rehabilitację i leczenie uzdrowiskowe, kwalifikowanie doświadczeń transportu sanitarnego w POZ i wystawianie zleceń przewozów, wystawianie zleceń na realizację świadczeń pozostających w zakresie zadań pielęgniarki POZ, wystawianie zaświadczeń dotyczących stanu zdrowia pacjenta.
 
ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI POZ:
Świadczenia pielęgniarki POZ obejmują kompleksową opiekę pielęgniarską nad osobą, rodziną, społecznością w środowisku zamieszkania, z uwzględnieniem miejsca udzielania świadczeń, takie jak:
 • świadczenia profilaktyczne u dzieci w wieku 0-6 r.ż., w tym:
 • wizyty patronażowe w 3-4.(trzecim-czwartym) miesiącu życia i - o ile w czasie tej wizyty zostały stwierdzone zaburzenia stanu zdrowia dziecka - także w 9. (dziewiątym) miesiącu życia dziecka,
 • testy przesiewowe w 12. (dwunastym) miesiącu życia dziecka oraz w wieku 2, 45 lat;
 • świadczenia profilaktyki gruźlicy;
 • świadczenia lecznicze, w tym: wykonywanie iniekcji i zabiegów na podstawie zleceń lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego w gabinecie pielęgniarki POZ i w domu pacjenta;
 • świadczenia diagnostyczne, w tym: pobieranie materiałów do badań diagnostycznych na podstawie zlecenia lekarza POZ, w sytuacji gdy pobranie z przyczyn medycznych powinno być zrealizowane w domu pacjenta;
 • świadczenia pielęgnacyjne i rehabilitacyjne, w szczególności dla osób, u których występuje ograniczenie sprawności psychofizycznej w wyniku choroby.
 
 
ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ:
Świadczenia położnej POZ obejmują kompleksową pielęgnacyjną opiekę położniczo-neonatologiczno-ginekologiczną nad populacją objętą opieką, w tym:
 • edukację w zakresie planowania rodziny;
 • opiekę w okresie ciąży, porodu i połogu, w tym edukację przedporodową realizowaną u kobiet w ciąży (w tym w ciąży wysokiego ryzyka), począwszy od 21. (dwudziestego pierwszego) tygodnia ciąży do terminu rozwiązania;
 • opiekę nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia 2. (drugiego) miesiąca życia, realizowaną w ramach wizyt patronażowych;
 • opiekę w chorobach ginekologicznych, w tym opiekę pielęgnacyjną nad kobietą po operacji ginekologicznej lub onkologiczno-ginekologicznej obejmującą okres od momentu wypisu ze szpitala do całkowitego zagojenia się rany pooperacyjnej, realizowane na podstawie skierowania lekarza oddziału, który wykonał operację;
 • wykonywanie zgodnie z posiadanymi kompetencjami, iniekcji i zabiegów na podstawie zleceń innych lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego, w gabinecie położnej poz i w domu pacjenta;
 • pobieranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy, o ile umowa świadczeniodawcy z Funduszem obejmuje powyższe świadczenie;
 • opiekę nad kobietą w każdym okresie jej życia.
 
 
WYKAZ PORADNI/GABINETÓW NA TERENIE POWIATU NOWOTOMYSKIEGO
 
NAZWA PORADNI/GABINETU
ADRES
NUMER TELEFONU
"FLORENCJA" PIELĘGNIARSKI PUNKT MEDYCYNY RODZINNEJ
PIELĘGNIARSTWO RODZINNE
UL. SIENKIEWICZA 39
64-360 ZBĄSZYŃ
TELEFON DO REJESTRACJI:
68 38 60 098
 
GRUPOWA PRAKTYKA PIELĘGNIARSKA BEATA RATAJSKA, MAŁGORZATA LICZBAŃSKA
PIELĘGNIARKA
UL. 3-GO STYCZNIA 3A
64-310 LWÓWEK
TELEFON DO REJESTRACJI:
694 506 585
INDYWIDUALNA PRAKTYKA POŁOŻNEJ ŚRODOWISKOWO - RODZINNEJ SZYMAŃSKA JULITA
PORADNIA (GABINET) POŁOŻNEJ ŚRODOWISKOWO-RODZINNEJ
UL. NA KĘPIE 7A/1
64-360 ZBĄSZYŃ
TELEFON DO REJESTRACJI:
604 129 246
MEDYCZNE CENTRUM ZDROVITA
PORADNIA LEKARZA POZ
UL. ZBĄSZYŃSKA 9, 64-300 NOWY TOMYŚL
TELEFON DO REJESTRACJI:
61 44 21 680
MEDYCZNE CENTRUM ZDROVITA
GABINET POŁOŻNEJ ŚRODOWISKOWO - RODZINNEJ
UL. ZBĄSZYŃSKA 9, 64-300 NOWY TOMYŚL
TELEFON DO REJESTRACJI:
61 44 21 680
MEDYCZNE CENTRUM ZDROVITA
GABINET PIELĘGNIARKI ŚRODOWISKOWO - RODZINNEJ
UL. ZBĄSZYŃSKA 9, 64-300 NOWY TOMYŚL
TELEFON DO REJESTRACJI:
61 44 21 680
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA ZESPOŁU LEKARZA RODZINNEGO "PANACEUM"
GABINET LEKARZA
RODZINNEGO
UL. PARKOWA 18, 64-305 BOLEWICE
TELEFON DO REJESTRACJI:
61 44 11 716
TELEFON DO INFORMACJI:
61 44 28 724
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA ZESPOŁU LEKARZA RODZINNEGO "PANACEUM"
GABINET LEKARZA RODZINNEGO
UL. POZNAŃSKA 36, 64-361 MIEDZICHOWO
TELEFON DO REJESTRACJI:
61 44 10 014
TELEFON DO INFORMACJI:
61 44 28 724
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA ZESPOŁU LEKARZA RODZINNEGO "PANACEUM"
GABINET LEKARZA RODZINNEGO
UL. WOLSZTYŃSKA 6, 64-306 BORUJA KOŚCIELNA
TELEFON DO REJESTRACJI:
61 44 11 320
TELEFON DO INFORMACJI:
61 44 28 724
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA ZESPOŁU LEKARZA RODZINNEGO "PANACEUM"
PORADNIA LEKARZA POZ
UL. FLORIANA ŚLÓSARSKIEGO 4A, 64-300 NOWY TOMYŚL
TELEFON DO REJESTRACJI:
61 44 25 360
TELEFON DO INFORMACJI:
 61 44 28 724
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA ZESPOŁU LEKARZA RODZINNEGO "PANACEUM"
GABINET PIELĘGNIAREK ŚRODOWISKOWYCH
UL. FLORIANA ŚLÓSARSKIEGO 4A, 64-300 NOWY TOMYŚL
TELEFON DO REJESTRACJI:
 61 44 25 322
TELEFON DO INFORMACJI:
61 44 28 724
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA ZESPOŁU
LEKARZA RODZINNEGO "PANACEUM"
PORADNIA POŁOŻNEJ POZ
UL. FLORIANA ŚLÓSARSKIEGO 4A, 64-300 NOWY TOMYŚL
TELEFON DO REJESTRACJI:
 61 44 25 322
TELEFON DO INFORMACJI:
61 44 287 24
OPALENICKIE CENTRUM ZDROWIA "PROMEDICA" KATARZYNA CECUŁA GRZEGORZ CECUŁA
GABINET PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
UL. RYNEK 22, 64-330 OPALENICA
TELEFON DO REJESTRACJI:
61 44 25 360
TELEFON DO INFORMACJI:
61 44 28 724
OPALENICKIE CENTRUM ZDROWIA "PROMEDICA" KATARZYNA CECUŁA GRZEGORZ CECUŁA
GABINET POŁOŻNEJ ŚRODOWISKOWO -RODZINNEJ
UL.RYNEK 22, 64-330 OPALENICA
TELEFON DO REJESTRACJI:
61 44 703 00
TELEFON DO INFORMACJI:
 604 478 266
OPALENICKIE CENTRUM ZDROWIA "PROMEDICA" KATARZYNA CECUŁA GRZEGORZ CECUŁA
GABINET PIELĘGNIARKI ŚRODOWISKOWO-RODZINNEJ
UL.RYNEK 22, 64-330 OPALENICA
TELEFON DO REJESTRACJI:
61 44 703 00
TELEFON DO INFORMACJI:
604 478 266
PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO "FONTIS"
PORADNIA LEKARZA POZ
UL.17 STYCZNIA 1920R. 59A, 64-360 ZBĄSZYŃ
TELEFON DO REJESTRACJI:
068 386 94 55
PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO "FONTIS"
PRAKTYKA PIELĘGNIAREK ŚRODOWISKOWO-RODZINNYCH
UL.17 STYCZNIA 1920R. 59A, 64-360 ZBĄSZYŃ
TELEFON DO REJESTRACJI:
068 386 94 55
PRAKTYKA PIELĘGNIAREK RODZINNYCH "OPTIMA"
GABINET PIELĘGNIARKI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
UL.NA KĘPIE 7A/1, 64-360 ZBĄSZYŃ
TELEFON DO REJESTRACJI: 602 407 779,
TELEFON DO INFORMACJI:
604 556 346
PRZYCHODNIA LEKARSKA "ALMED" ALEKSANDRA MAJEWICZ
PORADNIA LEKARZY RODZINNYCH
UL.NA KĘPIE 3, 64-360 ZBĄSZYŃ
TELEFON DO REJESTRACJI: 68 386 948 0
PRZYCHODNIA LEKARZY RODZINNYCH I SPECJALISTÓW "HIPOKRATES"  BARBARA SZYMAŃSKA I PARTNERZY
GABINET LEKARZA RODZINNEGO
UL.POWSTAŃCÓW WLKP 1A, 64-330 OPALENICA
TELEFON DO REJESTRACJI:
61 44 766 50
TELEFON DO INFORMACJI: 61 44 779 61
PRZYCHODNIA LEKARZY RODZINNYCH I SPECJALISTÓW "HIPOKRATES" BARBARA SZYMAŃSKA I PARTNERZY
GABINET LEKARZA RODZINNEGO
UL.SZKOLNA 47, 64-330 DAKOWY MOKRE
TELEFON DO REJESTRACJI:
61 44 76 890
TELEFON DO INFORMACJI:
61 44 779 61
PRZYCHODNIA LEKARZY RODZINNYCH I SPECJALISTÓW "HIPOKRATES" BARBARA SZYMAŃSKA I PARTNERZY
PORADNIA PIELĘGNIARKI ŚRODOWISKOWO - RODZINNEJ
UL.POWSTAŃCÓW WLKP 1A, 64-330 OPALENICA
TELEFON DO REJESTRACJI:
61 44 76 650
PRZYCHODNIA LEKARZY RODZINNYCH I SPECJALISTÓW "HIPOKRATES" BARBARA SZYMAŃSKA I PARTNERZY
PORADNIA POŁOŻNEJ ŚRODOWISKOWO - RODZINNEJ
UL.POWSTAŃCÓW WLKP 1A, 64-330 OPALENICA
TELEFON DO REJESTRACJI:
61 44 76 650
PRZYCHODNIA MEDYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
GABINET LEKARZA POZ
UL.PNIEWSKA 53, 64-310 LWÓWEK
TELEFON DO REJESTRACJI: 609 013 400
PRZYCHODNIA MEDYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
GABINET PIELĘGNIARKI POZ
UL.PNIEWSKA 53, 64-310 LWÓWEK
TELEFON DO REJESTRACJI: 609 013 400
PRZYCHODNIA MEDYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
GABINET POŁOŻNEJ POZ
UL. PNIEWSKA 53
64-310 LWÓWEK
TELEFON DO REJESTRACJI:
609 013 400
PRZYCHODNIA ZESPOŁU LEKARZA RODZINNEGO "LIMAMED" S.C.
PORADNIA LEKARZA RODZINNEGO
UL. E. SCZANIECKIEJ 6, 64-316 KUŚLIN
TELEFON DO REJESTRACJI:
61 44 73 008
PRZYCHODNIA ZESPOŁU LEKARZA RODZINNEGO "LIMAMED" S.C.
GABINET PIELĘGNIARKI ŚRODOWISKOWO-RODZINNEJ
UL. E. SCZANIECKIEJ 6
64-316 KUŚLIN
TELEFON DO REJESTRACJI:
61 44 73 008
PRZYCHODNIA ZESPOŁU LEKARZA RODZINNEGO "LIMAMED" S.C.
GABINET POŁOŻNEJ ŚRODOWISKOWO-RODZINNEJ
UL. E. SCZANIECKIEJ 6
64-316 KUŚLIN
TELEFON DO REJESTRACJI:
61 44 73 008
PRZYCHODNIA ZESPOŁU LEKARZA RODZINNEGO "MEDICAL - ARNICA" - SPÓŁKA PARTNERSKA
PORADNIA LEKARZA POZ
UL.NA KĘPIE 3, 64-360 ZBĄSZYŃ
TELEFON DO REJESTRACJI:
68 386 948 0
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ IMIENIA DOKTORA KAZIMIERZA HOŁOGI
ZESPÓŁ WYJAZDOWO-TRANSPORTOWY
UL.SIENKIEWICZA 3, 64-300 NOWY TOMYŚL
TELEFON DO REJESTRACJI:
999
TELEFON DO INFORMACJI:
61 44 27 399
 
 
 
Informacje sporządzono na podstawie danych zawartych na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia  https://gsl.nfz.gov.pl/GSL/GSL/POZ  (stan na dzień 24.08.2023 r.)
 
 
Masz uwagi do naszej strony? Napisz do nas!
 • CAPTCHA
  CAPTCHA służy odróżnieniu narzędzi zautomatyzowanych udających ludzi od rzeczywistych ludzi i ma za zadanie uniemożliwić botom rozsyłanie spamu przez tak zabezpieczone formularze. Przepisz kod z obrazka. Wielkość liter ma znaczenie. Jeśli nie możesz odczytać kodu kliknij w obrazek. Niewykorzystany kod jest ważny przez 15 minut.
  Jeśli obrazek jest nieczytelny, to go kliknij, aby zmienić grafikę. Niewykorzystany kod jest ważny przez 15 minut.

Informacje

Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
ul.Poznańska 33
64-300 Nowy Tomyśl
 
tel. 61 44 26 700
 
fax 61 44 23 589
 
email: starostwo@powiatnowotomyski.pl
 
Starostwo czynne w godzinach
Poniedziałek - piątek 7:30 – 15:30
Rachunki  bankowe
1. Rachunek  bieżący  -Budżet (Organ):
nr 53 9058 0000 0000 0000 7272 0033   Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl
 
2. Dochody Starostwa Powiatowego:
nr 11 9058 0000 0000 0000 7272 0013  Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl
 
3.Rachunek wyodrębnionych  wpływów - geodezja:
nr 54 9058 0000 0000 0000 7272 0015   Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl
 
4.Rachunek dochodów komunikacyjnych :
nr 70 9058 0000 0000 0000 7272 0018  Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl
 
5.Wyodrębnione wpływy- Grunty Skarbu Państwa:
nr 22 9058 0000 0000 0000 7272 0009  Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl