Logo: Fundusze Europejskie
Logo: BIP Logo: epuap Logo: Facebook
Strona głównaPowiatJesteś w dziale:

Powiat

Projekt "Odnowienie szlaków turystycznych"

Autor: Kamil Kałek

Porozumienie w sprawie wiaduktu

Autor: Marzena Matusiak
Ilustracja do informacji: Porozumienie w sprawie wiaduktu
W poniedziałek, 13 sierpnia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego podpisano porozumienie w sprawie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomyślu wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej. Z ramienia powiatu nowotomyskiego podpisy pod dokumentem złożyli: starosta nowotomyski - Ireneusz Kozecki, wicestarosta nowotomyski - Tomasz Kuczyński. Jest to bez wątpienia bardzo ważny dzień dla samorządowców, bowiem po wielu latach starań poczyniono kolejny bardzo istotny krok w celu budowy wiaduktu nad przejazdem kolejowym w Nowym Tomyślu.

Karetka dla Opalenicy

Autor: Marzena Matusiak
Ilustracja do informacji: Karetka dla Opalenicy
We wtorek, 14 sierpnia odbyło się przekazanie nowo zakupionej m.in. z dotacji Powiatu Nowotomyskiego karetki dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomyślu, która stacjonować będzie w Opalenicy. Starosta nowotomyski Ireneusz Kozecki w rozmowie z ratownikami medycznymi wyraził zadowolenie z faktu, że dbając o bezpieczeństwo mieszkańców będą mogli oni korzystać z nowoczesnego wyposażenia karetki.
Wymienione wsparcie dla nowotomyskiego szpitala jest jednym z wielu działań podjętych na rzecz poprawy warunków funkcjonowania nowotomyskiej służby zdrowia. Warto w tym miejscu wspomnieć, że na terenie przyszpitalnym trwają obecnie prace, polegające m.in. na budowie dróg wewnętrznych i parkingów przy szpitalu. Ponadto należy przypomnieć o doposażeniu nowego Oddziału Ortopedii Traumatologii Narządu Ruchu i modernizacji Oddziału Neurologicznego. Łącznie powiat na realizację inwestycji w SP ZOZ przeznaczy w tym roku ponad 3 mln zł.

Uwaga! Utrudnienia w ruchu!

Autor: Kamil Kałek
Informujemy, iż rozpoczynamy kolejną inwestycję na drodze powiatowej 2738P Stary Tomyśl - Trzcianka - Duszniki (odcinek od leśniczówki w kierunku miejscowości Głuponie). W najbliższych dniach nastąpi całkowite zamknięcie w/w odcinka drogi a objazd zgodnie z projektem tymczasowej zmiany organizacji ruchu będzie prowadzony przez Kuślin. Przepraszamy za utrudnienia i prosimy kierowców o wyrozumiałość.
 

Kampania informacyjna "Pracuję legalnie"

Autor: Kamil Kałek
Ilustracja do informacji: Kampania informacyjna "Pracuję legalnie"
„Pracuję legalnie!” to trzyletnia, ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna z obszaru legalności zatrudnienia, której realizacja planowana jest na lata 2017-2019. Jej zadaniem jest podniesienie świadomości pracodawców i pracowników z zakresu zasad zatrudniania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy. Kampania kierowana jest do pracodawców i pracowników (również spoza UE - ze szczególnym uwzględnieniem pracowników z Ukrainy).
 
Cele kampanii:
 • Propagowanie wyboru pracy legalnej w miejsce zatrudnienia w szarej strefie i przyjmujących ofertę pracy nielegalnej;
 • Uświadomienie pracującym korzyści wynikających z wykonywania pracy legalnie oraz zagrożeń wypływających z wykonywania pracy nierejestrowanej lub deklarowanej fałszywie;
 • Piętnowanie niedozwolonych praktyk stosowanych przez tych pracodawców, którzy decydują się na powierzanie pracy z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa;
 • Informowanie o formach i możliwościach skorzystania z pomocy merytorycznej Państwowej Inspekcji Pracy przy eliminowaniu nieprawidłowości.
Tło kampanii:
Potrzebę realizacji kampanii edukacyjno-informacyjnej uzasadniają doświadczenia z działalności kontrolno-nadzorczej PIP realizowanej w obszarze legalności zatrudnienia. Wpisują się one w ogólny kontekst działań służb publicznych, ukierunkowanych na zwalczanie zjawisk i procesów ekonomicznych, które określa się mianem szarej strefy gospodarki. Wyniki kontroli PIP prowadzonych w tym obszarze zagadnień wskazują, że wykonywanie pracy bez potwierdzenia na piśmie warunków umowy o pracę i bez zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego to nadal jedne z najistotniejszych (obok niewypłaconych wynagrodzeń i wypadków związanych z pracą) problemów polskiego rynku pracy.
 
Przesłanie kampanii
Komunikacja do odbiorców:
 • Zatrudnienie w formie stosunku pracy jest korzystne zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy. Daje gwarancje wynikające z ubezpieczenia wypadkowego /rentowego/i emerytalnego: zabezpieczenie finansowe przynajmniej na minimalnym poziomie w sytuacji wypadku, poważnej choroby, osiągnięcia wieku emerytalnego, zabezpieczenie rodziny w sytuacji śmierci najbliższej osoby.
 • Zatrudnienie legalne jest standardem w relacjach pracy i w relacjach na wolnym rynku. Pracując/zatrudniając legalnie jestem profesjonalistą, uczciwym człowiekiem, dobrym obywatelem, mam czyste sumienie.
 • Jeśli nie wiesz, jak zatrudniać legalnie (w tym jak zatrudniać cudzoziemców) – Państwowa Inspekcja Pracy pomoże Ci uzyskać niezbędne informacje: możesz skorzystać z bezpłatnej oferty informacyjnej, publikacji i porad prawnych.
 
Oczekiwana reakcja:
 • Skorzystanie z informacji na temat legalności zatrudniania oferowanej przez Państwową Inspekcję Pracy.
 • Weryfikacja istniejących w firmie rozwiązań dotyczących zatrudnienia.
 • Usunięcie nieprawidłowości: zawarcie umów na piśmie, zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych, zastąpienie umów cywilnoprawnych umowami o pracę tam, gdzie mamy do czynienia z cechami stosunku pracy.
 •  
 
 
ZAŁĄCZNIKI:
 
 

Dzieje się w nowotomyskim Szpitalu

Autor: Kamil Kałek
Ilustracja do informacji: Dzieje się w nowotomyskim Szpitalu
W piątek, 27 sierpnia w Szpitalu Powiatowym w Nowym Tomyślu miały miejsce dwa bardzo ważne wydarzenia - otwarcie Oddziału Neurologicznego i przekazanie przez gminę Lwówek nowoczesnego mikroskopu.
W imieniu władz samorządowych powiatu serdeczne życzenia i gratulacje na ręce dyrekcji i ordynatora Oddziału Neurologicznego przekazał wicestarosta nowotomyski Tomasz Kuczyński. Przecięcia wstęgi dokonali: dyrektorzy SP ZOZ Janusz Nowak i Marek Ratajczak, ordynator Oddziału Neurologii Jan Ilkowski, wicestarosta Tomasz Kuczyński i sekretarz powiatu Ryszard Napierała. Oddział doczekał się oddzielnej lokalizacji - do tej pory dzielił powierzchnię z oddziałem wewnętrznym. Neurologia została zlokalizowana
w wyremontowanych pomieszczeniach po oddziale ortopedycznym, który od kwietnia działa w nowej lokalizacji.
 
Jeszcze tego samego dnia burmistrz Lwówka Piotr Długosz przekazał uroczyście na rzecz nowotomyskiego szpitala nowoczesny mikroskop operacyjny wart 135 tys. zł. Sprzęt, zakupiony w całości ze środków gminy Lwówek będzie wykorzystywany przez Oddział Ortopedii do zabiegów na kręgosłupie. Cieszymy się ze wsparcia samorządów gminnych i doceniamy te ważne gesty solidarności, które mają na celu poprawę warunków leczenia w SP ZOZ Nowy Tomyśl.
 
 

Zaproszenie do udziału w konsultacjach.

Autor: Kamil Kałek
 
 

FAKTY W SPRAWIE NOWOTOMYSKIEGO WIADUKTU

Autor: Kamil Kałek
Odpowiadając na zmanipulowaną i niepełną informację zamieszczoną w dniu 19 lipca br. na facebooku Gminy Nowy Tomyśl, sugerującą że przetarg na dokumentację dotyczącą wiaduktu w Nowym Tomyślu został ogłoszony tak późno z winy powiatu i Samorządu Wielkopolskiego (Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wielkopolskich) Zarząd Powiatu Nowotomyskiego informuje, że Powiat Nowotomyski dołożył wszelkich starań, aby zrealizować wszelkie postanowienia podpisanego w dniu 3 listopada 2017 r. listu intencyjnego w sprawie współpracy trzech samorządów (gminy, powiatu i województwa) przy opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę wiaduktu nad torami kolejowymi w Nowym Tomyślu.
 
 
 
Powiat Nowotomyski już 27 września 2017 roku uchwałą nr XXXIV/241/2017 przeznaczył kwotę 250 tys. zł na rzecz projektu wiaduktu. Następnie, w związku z deklaracją Gminy Nowy Tomyśl, iż to ona będzie opracowywać projekt uchwałą Rady Powiatu nr XXXVIII/279/2018 z dnia 24 stycznia 2018r. udzielono Gminie Nowy Tomyśl dotacji w kwocie 250 tys. zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.”Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomyślu wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej.
 
W dniu 4 lipca burmistrz Nowego Tomyśla złożył do Zarządu Powiatu Nowotomyskiego pismo, w którym informuje o przesunięciu terminu realizacji tego zadania na rok 2019. W związku z powyższym Rada Powiatu na sesji w dniu 12 lipca podjęła stosowną uchwałę o przesunięciu środków na rok przyszły. Wszelkie opóźnienia związane z nieprzygotowaniem stosownej dokumentacji leżą po stronie Gminy Nowy Tomyśl. Poniżej przedstawiamy wspomniane uchwały i pismo Burmistrza Nowego Tomyśla z dn. 4 lipca 2018r.
 
 
 
 
 
 

Starosta Nowotomyski informuje

Autor: Jolanta Budzisz
 
 

Informacja Zarządu Powiatu Nowotomyskiego w sprawie naboru do szkół prowadzonych przez Powiat Nowotomyski

Autor: Kamil Kałek
Mając na uwadze zapewnienie optymalnych warunków dla młodzieży zainteresowanej pobieraniem nauki w szkołach prowadzonych przez Powiat Nowotomyski Zarząd Powiatu wystąpił do dyrektorów szkół o przedstawienie propozycji w zakresie ilości oddziałów klas I. Na posiedzeniach w dniach 6 i 12 lipca br. Zarząd Powiatu przychylił się do wszystkich wniosków złożonych przez dyrektorów.
Poniżej wnioskowane przez dyrektorów ilości oddziałów klas I zaakceptowane przez Zarząd Powiatu w poszczególnych szkołach Powiatu.
 
 Szkoła
 Typ szkoły
 Kierunek / Profil
  Liczba    oddziałów
 ZSOiP Nowy  Tomyśl
Liceum Ogólnokształcące
1 x wojskowo – sportowa
1 x politechniczna/biologiczno – chemiczna (łączony)
1 x dziennikarska/hiszpańska (łączony)
  3 oddziały
 ZS Nr 2 Nowy Tomyśl
Liceum Ogólnokształcące
1 x medyczna
1 x prawnicza
1 x Einsteina
  3 oddziały
Technikum
1 x ekonomista
1 x informatyk
1 x mechanik
  3 oddziały
Branżowa Szkoła I stopnia
1 x ślusarz
  1 oddział
 ZSZiL Nowy Tomyśl
Technikum
2 x logistyk
1 x mechatronik/organizacji reklamy (łączony)
  3 oddziały
Branżowa Szkoła I stopnia
1 x wielozawodowa/fryzjer
3 x wielozawodowa
  4 oddziały
 ZSRCKU Trzcianka
Technikum
1 x rolnik
1 x żywienia i usług gastronomicznych
1 x weterynarii/architektury krajobrazu (łączony)
  3 oddziały
 ZS Nr 1 Zbąszyń
Liceum Ogólnokształcące
1 x przyrodniczo – medyczny
1 x bezpieczeństwo publiczne
1 x humanistyczno – prawny/politechniczno – informatyczny (łączony)
  3 oddziały
Technikum
1 x hotelarstwa/ekonomista (łączony)
  1 oddział
Branżowa Szkoła I stopnia
2 x wielozawodowa
  2 oddziały
 
1 2 3 4 5 6 ... 68

 • Baner: Pierwszy baner dolny
 • Baner: Drugi baner dolny
 • Baner: Nowotomyska Izba Gospodarcza
 • Baner: Narodowe Siły Rezerwy
 • Baner: Przegląd Powiatu Nowotomyskiego
 • Baner: Rcl
 • Baner: www.naszemiasto.pl
 • Baner: NefroTest_ikona
 • Baner: Gminna Szkółka Piłkarska
Znajdujesz się na stronie: Powiat Nowotomyski
Logo akcji: Najlepsze w Polsce
Logo akcji: Lider Wśród Aktywnych
Baner: Wiosna_1Baner: Wiosna2