Dzisiaj jest: Niedziela, 23 Czerwiec 2024 Imieniny: Wandy i Zenona
Logo: epuap Logo: BIP Logo: Facebook Logo: UE
Logo: Powiatnowotomyski

Menu dostępności

Zarządzanie Kryzysowego

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Zagrożenia bezpieczeństwa życia, zdrowia i mienia człowieka oraz środowiska naturalnego są czymś normalnym w coraz bardziej zurbanizowanym i utechnicznionym świecie. Z tych też powodów anomalie pogodowe nie mające dawniej większego wpływu na życie mieszkańców obecnie powodują coraz większe utrudnienia w życiu codziennym, a często nawet stwarzają zagrożenia dla zdrowia i życia.
Do udzielania pomocy poszkodowanym i likwidacji skutków zagrożeń powołane są coraz lepiej wyposażone i przygotowane, odpowiednie służby i straże na szczeblach powiatowych i wojewódzkich. Coraz częściej jednak zdarzają się zagrożenia wymagające włączenia się organów administracji samorządowej do wsparcia akcji ratowniczej i likwidacji skutków zaistniałych zdarzeń, ze względu na sytuacje przekraczające możliwości etatowych służb ratowniczych, a przede wszystkim koordynacji działań różnych służb i straży.
Do realizacji powyższych zadań na szczeblu Powiatu Nowotomyskiego powołany został Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego oraz Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego wchodzące w skład Starostwa Powiatowego.
 
W dni powszednie pracownicy Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego urzędują w następujących godzinach:
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30
Kontakt do PCZK:
• tel. 61 44 26 796
• fax 61 44 23 589

• email: starostwo@powiatnowotomyski.pl

Poza godzinami pracy Starostwa Powiatowego i w dni wolne zgłoszenia o wystąpieniu niebezpiecznych zdarzeń przyjmuje Dyżurny Operacyjny Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu, ul. Powstańców Wielkopolskich 2a:
• tel. 61 44 27 700
• fax 61 44 27 701
• tel. alarmowy 998

• email: kp-nowytomysl@psp.wlkp.pl
 
Do najważniejszych zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego należy:
 •     zapewnienie warunków do koordynacji działań w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej,
 •     tworzenie i aktualizacja bazy danych o siłach i środkach niezbędnych do podejmowania działań ratowniczych,
 •     współdziałanie z samorządami gminnymi i wojewódzkim centrum zarządzania kryzysowego,
 •     współpraca z instytucjami realizującymi monitoring środowiska,
 •     analiza zagrożeń mogących wystąpić na terenie powiatu,
 •     stworzenie zaplecza dla działania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
 •     stałe informowanie Starosty o stanie bezpieczeństwa powiatu,
 •     stała współpraca ze służbami, inspekcjami i strażami na terenie powiatu,
 •     nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania,
 •     tworzenie i uaktualnianie systemu obiegu informacji oraz łączności między służbami, samorządami gminnymi i służbami dyżurnymi wojewody,
 •     przekazywanie Staroście dyspozycji i zaleceń Wojewody oraz niezbędnych informacji,
 •     zwoływanie na polecenie Starosty Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
 •     współpraca z instytucjami rządowymi i pozarządowymi w celu stworzenia warunków do koordynacji udzielania i przyjmowania pomocy humanitarnej.
 
Masz uwagi do naszej strony? Napisz do nas!
 • CAPTCHA
  CAPTCHA służy odróżnieniu narzędzi zautomatyzowanych udających ludzi od rzeczywistych ludzi i ma za zadanie uniemożliwić botom rozsyłanie spamu przez tak zabezpieczone formularze. Przepisz kod z obrazka. Wielkość liter ma znaczenie. Jeśli nie możesz odczytać kodu kliknij w obrazek. Niewykorzystany kod jest ważny przez 15 minut.
  Jeśli obrazek jest nieczytelny, to go kliknij, aby zmienić grafikę. Niewykorzystany kod jest ważny przez 15 minut.

Informacje

Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
ul.Poznańska 33
64-300 Nowy Tomyśl
 
tel. 61 44 26 700
 
fax 61 44 23 589
 
email: starostwo@powiatnowotomyski.pl
 
Starostwo czynne w godzinach
Poniedziałek - piątek 7:30 – 15:30
Rachunki  bankowe
1. Rachunek  bieżący  -Budżet (Organ):
nr 53 9058 0000 0000 0000 7272 0033   Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl
 
2. Dochody Starostwa Powiatowego:
nr 11 9058 0000 0000 0000 7272 0013  Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl
 
3.Rachunek wyodrębnionych  wpływów - geodezja:
nr 54 9058 0000 0000 0000 7272 0015   Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl
 
4.Rachunek dochodów komunikacyjnych :
nr 70 9058 0000 0000 0000 7272 0018  Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl
 
5.Wyodrębnione wpływy- Grunty Skarbu Państwa:
nr 22 9058 0000 0000 0000 7272 0009  Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl