Dzisiaj jest: Wtorek, 23 Lipiec 2024 Imieniny: Bogny i Apolinarego
Logo: epuap Logo: BIP Logo: Facebook Logo: UE
Logo: Powiatnowotomyski

Menu dostępności

Powiatowe Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

Ogólna Klauzula Informacyjna zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danychosobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. 
 
czytaj dalej

Zasady realizacji praw osób, których dane osobowe przetwarzane są w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu

RODO to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Rozporządzenie to ma na celu rozszerzenie ochrony podstawowych praw i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych.
Poniżej znajdują się informacje o przysługujących Pani/Panu prawach oraz sposobie ich realizacji. 
 
czytaj dalej

Nowy obowiązek fundacji i stowarzyszeń wpisanych do KRS

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wprowadziła istotne zmiany w zakresie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, które wiążą się z powstaniem nowych obowiązków po stronie fundacji oraz stowarzyszeń wpisanych do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Zgodnie z art. 58 pkt 12 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1132 t.j. ze zm.): do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji są zobowiązane również stowarzyszenia i fundacje podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.  Ww. obowiązek został wprowadzony ustawą z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 815), która weszła w życie 31 października 2021 r. Stowarzyszenia rejestrowe i fundacje wpisane do KRS obowiązane są do zgłoszenia  informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych w terminie do 31 stycznia 2022 roku.
czytaj dalej

Miejsce dla twojej organizacji

Powiatowe Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (PCWOP) to kompleksowa oferta dla organizacji pozarządowych, działających na rzecz powiatu nowotomyskiego i jego mieszkańców, w szczególności  nieodpłatne wsparcie, doradztwo i pomoc oraz udostępnienie salki konferencyjnej na spotkania organizacji. 
Ze wsparcia Powiatowego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych  mogą korzystać osoby – zwane dalej „Beneficjentami”: pracownicy, członkowie, wolontariusze organizacji pozarządowych (wg. Art. 3 ust. 2 i 4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) mających swoją siedzibę na terenie Powiatu Nowotomyskiego lub działających na rzecz mieszkańców Powiatu Nowotomyskiego, oraz także korzystać osoby fizyczne – w zakresie tematyki dotyczącej działalności sektora pozarządowego w Powiecie Nowotomyskim. Z oferty Powiatowego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych organizacje pozarządowe skorzystać mogą w zakresie swojej działalności statutowej po telefonicznym zgłoszeniu do Powiatowego Centrum Sportu, os. Północ 37,  64-300 Nowy Tomyśl, tel. 724 626 029 oraz dostarczeniu wniosku zgłoszeniowego najpóźniej siedem dni przed planowanym spotkaniem. 
 
 
czytaj dalej

Wnioski dotyczące stowarzyszeń

Ewidencja stowarzyszeń i klubów sportowych prowadzona przez Starostę Nowotomyskiego

Masz uwagi do naszej strony? Napisz do nas!
  • CAPTCHA
    CAPTCHA służy odróżnieniu narzędzi zautomatyzowanych udających ludzi od rzeczywistych ludzi i ma za zadanie uniemożliwić botom rozsyłanie spamu przez tak zabezpieczone formularze. Przepisz kod z obrazka. Wielkość liter ma znaczenie. Jeśli nie możesz odczytać kodu kliknij w obrazek. Niewykorzystany kod jest ważny przez 15 minut.
    Jeśli obrazek jest nieczytelny, to go kliknij, aby zmienić grafikę. Niewykorzystany kod jest ważny przez 15 minut.

Informacje

Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
ul.Poznańska 33
64-300 Nowy Tomyśl
 
tel. 61 44 26 700
 
fax 61 44 23 589
 
email: starostwo@powiatnowotomyski.pl
 
Starostwo czynne w godzinach
Poniedziałek - piątek 7:30 – 15:30
Rachunki  bankowe
1. Rachunek  bieżący  -Budżet (Organ):
nr 53 9058 0000 0000 0000 7272 0033   Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl
 
2. Dochody Starostwa Powiatowego:
nr 11 9058 0000 0000 0000 7272 0013  Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl
 
3.Rachunek wyodrębnionych  wpływów - geodezja:
nr 54 9058 0000 0000 0000 7272 0015   Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl
 
4.Rachunek dochodów komunikacyjnych :
nr 70 9058 0000 0000 0000 7272 0018  Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl
 
5.Wyodrębnione wpływy- Grunty Skarbu Państwa:
nr 22 9058 0000 0000 0000 7272 0009  Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl