Dzisiaj jest: Wtorek, 11 Sierpień 2020 Imieniny: Zuzanny i Filomeny
Logo: epuap Logo: BIP Logo: Facebook
Logo: Powiatnowotomyski

Menu dostępności

Aktualności

Podpisano umowę partnerską

 • 15-07-2020
 • Autor: Krystian Dybek
 • drukuj
W środę, 15 lipca podczas posiedzenia Zarządu Powiatu Nowotomyskiego została podpisana umowa partnerska na rzecz przygotowania i realizacji projektu pn. Modernizacja i doposażenie infrastruktury edukacyjnej na terenie powiatu nowotomyskiego w celu rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego".
 
 
Umowa została podpisana pomiędzy Powiatem Nowotomyskim a Gminą Nowy Tomyśl. Na ten cel powiat nowotomyski jako partner wiodący stara się o 85% dofinansowania ze środków zewnętrznych.
 
 

85 urodziny Pana Edmunda Żurka

 • 15-07-2020
 • Autor: Krystian Dybek
 • drukuj
We wtorek, 14 lipca starosta nowotomyski Andrzej Wilkoński w towarzystwie Przewodniczącej Rady Powiatu Nowotomyskiego Renaty Gruszki oraz Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Nowotomyskiego Zbigniewa Markowskiego złożyli urodzinowe życzenia Panu Edmundowi Żurkowi – wieloletniemu Radnemu Rady Powiatu Nowotomyskiego. 
 
Jubileusz 85-tych urodzin był doskonałą okazją do podziękowań w imieniu lokalnej społeczności za aktywną działalność na rzecz rozwoju Powiatu Nowotomyskiego.  W tym samym czasie życzenia złożyli także przedstawiciele Forum Obywatelskiego Powiatu Nowotomyskiego, którego założycielem oraz Prezesem Honorowym jest Pan Edmund. 
 
 
 

Szpital z bezdotykowymi dyspenserami do dezynfekcji rąk

 • 15-07-2020
 • Autor: Krystian Dybek
 • drukuj
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dra Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu otrzymał od Ministerstwa Zdrowia dwa dyspensery umożliwiające bezkontaktową dezynfekcję rąk. Dyspensery służyć będą pacjentom i personelowi na parterze szpitala oraz przy wejściu na salę porodową.

Informacja o ogłoszeniu przetargu

 • 14-07-2020
 • Autor: Krystian Dybek
 • drukuj
Zarząd Powiatu Nowotomyskiego, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje o ogłoszeniu I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Nowotomyskiego oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 11 9/21 położonej w Trzciance.
 
 

Wakacje z rolkami

 • 13-07-2020
 • Autor: Krystian Dybek
 • drukuj
W piątek, 10 lipca na Osiedlu Stefana Batorego w Nowym Tomyślu odbyły się pierwsze zajęcia wakacyjne dla dzieci i młodzieży „wakacje z rolkami”.
 
 
Zajęcia organizowane przez stowarzyszenie Skate2City otrzymały dofinansowanie z Ministerstwa Sportu, Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wielkopolskim oraz Starostwa Powiatowego Nowy Tomyślu.
Zajęcia te odbywać będą się w każdy piątek o godz. 18:00 na boisku za marketem Delikatesy Centrum w Nowym Tomyślu.
 
 
 

PROGRAM MOJA WODA dla domów jednorodzinnych

 • 13-07-2020
 • Autor: Krystian Dybek
 • drukuj
Celem programu „Moja Woda”, finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jest łagodzenie skutków suszy poprzez budowę przy domu instalacji zatrzymujących deszczówkę.
Program skierowany jest do właścicieli domów jednorodzinnych, którzy mogą otrzymać dotację do 5 tys. zł, ale nie więcej niż 80% kosztów, które zostały poniesione po 1 czerwca 2020 r.
 
Dofinasowanie można uzyskać m.in. na zakup, montaż i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem. Dzięki temu wody te nie będą odprowadzane na przykład do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, rowów odwadniających odprowadzających poza teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące, ulice, place itp. W ramach programu finansowane mogą być również przewody odprowadzające wody opadowe, zbiorniki retencyjne podziemne lub nadziemne, instalacje rozsączające oraz elementy do nawadniania bądź innego sposobu wykorzystania zatrzymanej wody.
 
Program „Moja Woda” będzie realizowany w latach 2020-2024, przy czym podpisywanie umów o dotacje zaplanowano do 30 czerwca 2024 r., a wydatkowanie środków do końca 2024 r.
 
 
 

Dotacja na zakup sadzonek miododajnych

 • 10-07-2020
 • Autor: Krystian Dybek
 • drukuj
Powiat nowotomyski otrzymał dofinansowanie z budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach środków związanych z ochroną, rekultywacją oraz poprawą jakości gruntów rolnych na zakup sadzonek miododajnych w wysokości 15.640,00 zł.
Celem programu jest przeciwdziałanie wymieraniu pszczół. Nasadzenie drzew w pasach drogowych zapewni pozyskanie nektaru owadom zapylającym, zdecydowanie poprawiając ekosystem lokalny, a pszczelarze będą mogli wymienić węzę. W ramach przyznanej dotacji zostanie posadzonych 19 szt. klonu zwyczajnego w Brodach, 28 szt. kasztanowca zwyczajnego w Komorowie oraz 32 szt. klonu zwyczajnego w Trzciel Odbudowa.

Program "Deszczówka"

 • 10-07-2020
 • Autor: Kamil Kałek
 • drukuj
Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych przez samorządy terytorialne i jednostki im podległe z województwa wielkopolskiego w 2020 roku w ramach programu retencjonowania i wykorzystywania wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej służących celom kulturowym, edukacyjnym, zdrowotnym lub przeciwpożarowym na terenie województwa wielkopolskiego w celu nawadniania terenów zielonych pn. „Deszczówka”.
 
Celem programu „Deszczówka” jest promowanie działań zapobiegających negatywnym skutkom suszy poprzez retencjonowanie i odpowiednie wykorzystywanie wody opadowej w celu nawadniania terenów zielonych na terenie województwa wielkopolskiego, oraz wykonywania systemów podziemnego lub naziemnego magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie.
 
Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 70% poniesionych, udokumentowanych kosztów kwalifikowalnych ujętych we wniosku, jednak nie więcej niż 50 000,00 zł. Pozostałe środki muszą być zabezpieczone przez Wnioskodawcę. Wnioski o dofinansowanie zadań wraz z załącznikami w wersji papierowej należy składać w terminie do 17 lipca 2020 r. do godz. 15:30 w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34.
 
 

Powołano członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

 • 09-07-2020
 • Autor: Krystian Dybek
 • drukuj
W czwartek, 9 lipca w salce konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu starosta nowotomyski Andrzej Wilkoński powołał członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
 
 
Na 4-letnią kadencję Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych powołani zostali: Emilia Jarczyńska – Członek Zarządu Polskiego Czerwonego Krzyża - Oddział Rejonowy w Nowym Tomyślu, Iwona Maziec – Członek Zarządu  Stowarzyszenia Kochamy, Wiesława Stefańczyk – Członek Stowarzyszenia Rodzinka, Zenon Matuszczak – Przewodniczący Polskiego Związku Emerytów Rencistów
i Inwalidów, Zarząd Rejonowy w Nowym Tomyślu, Bartosz Gołek – Prezes Społecznej Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym.
 
Powiatowe Społeczne Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych są organami
opiniodawczo-doradczymi. Do zakresu działania powiatowych rad należy:
- Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych.
- opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych. - Ocena realizacji programów.
- Opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.
 
 

Ważna informacja, dotycząca funkcjonowania Urzędu Skarbowego w Nowym Tomyślu

 • 09-07-2020
 • Autor: Krystian Dybek
 • drukuj
Podnosząc standardy oraz chcąc zapewnić klientom większe bezpieczeństwo oraz komfort wizyty wprowadzamy nowe zasady obsługi bezpośredniej w naszym urzędzie skarbowym.
Od 3 sierpnia sprawę w urzędzie będzie można załatwić wyłącznie po dokonaniu rezerwacji planowanej wizyty. 
 
Wizyty można rezerwować od 21 lipca na 3 sposoby: 
 • przez internet - na stronie www.wielkopolskie.kas.gov.pl, klikając w baner „Wizyta w urzędzie skarbowym - umów”,
 • telefonicznie – dzwoniąc do naszego urzędu,
 • osobiście -  podczas wizyty w urzędzie w punkcie rezerwacji wizyt.
Możliwość elektronicznej rezerwacji wizyty jest już standardem w wielu instytucjach i wierzymy, że to rozwiązanie sprawdzi się również w administracji skarbowej. Wprowadzenie zasady, że bezpośrednio w siedzibie urzędu obsługiwani są wyłącznie klienci umówieni, to większy komfort dla samych klientów, którzy z wyprzedzeniem będą mogli zaplanować załatwienie swoich spraw podatkowych. Ograniczenie liczby osób równocześnie przebywających w urzędzie, to również większe bezpieczeństwo naszych podatników.
 
 
1 2 3 4 5 6 ... 93
Masz uwagi do naszej strony? Napisz do nas!
 • CAPTCHA
  CAPTCHA służy odróżnieniu narzędzi zautomatyzowanych udających ludzi od rzeczywistych ludzi i ma za zadanie uniemożliwić botom rozsyłanie spamu przez tak zabezpieczone formularze. Przepisz kod z obrazka. Wielkość liter ma znaczenie. Jeśli nie możesz odczytać kodu kliknij w obrazek. Niewykorzystany kod jest ważny przez 15 minut.
  Jeśli obrazek jest nieczytelny, to go kliknij, aby zmienić grafikę. Niewykorzystany kod jest ważny przez 15 minut.