Dzisiaj jest: Wtorek, 11 Sierpień 2020 Imieniny: Zuzanny i Filomeny
Logo: epuap Logo: BIP Logo: Facebook
Logo: Powiatnowotomyski

Menu dostępności

Aktualności

Nowy numer przeglądu Powiatu Nowotomyskiego

 • 29-06-2020
 • Autor: Krystian Dybek
 • drukuj
Informujemy, że ukazał się nowy numer bezpłatnego magazynu samorządowego "Przegląd Powiatu Nowotomyskiego". Gazetę nabyć można na terenie powiatu w sklepach, urzędach gmin, bibliotekach oraz w wersji komputerowej pod linkiem:
https://powiatnowotomyski.pl/…/Przeglad_Powiatu_Nowotomysk…/

KOSZarek camp

 • 26-06-2020
 • Autor: Krystian Dybek
 • drukuj
Od poniedziałku, 15 czerwca do czwartku, 25 czerwca w Powiatowym Centrum Sportu w Nowym Tomyślu odbywał się koszykarski camp pod okiem Łukasza Koszarka - wieloletniego reprezentanta Polski, Mistrza Polski, aktualnego zawodnika i kapitana Stelmetu ENEA BC Zielona Góra.
 
 Ikona polskiej koszykówki wraz z nowotomyślaninem, a zarazem trenerem przygotowania motorycznego i fizjoterapeutą Stelmetu, Piotrem Piglą prowadzili treningi z zawodnikami Gromów. Okazję do treningu z Mistrzem miały także zawodniczki nowotomyskiego Dream Team.
KOSZarek camp to pokłosie powstającej przy Powiatowym Centrum Sportu, Zespole Szkół nr 1 oraz Zespole Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu Młodzieżowej Akademii Koszykówki. To przede wszystkim okazja do poznania nowych metod treningowych czy możliwość kształtowania umiejętności technicznych.
Obecni na czwartkowym zakończeniu KOSZarek camp Marcin Brambor – wicestarosta nowotomyski, Jacek Pieprzyk  - Przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia, Sportu, Kultury i Polityki Społecznej oraz Jakub Skrzypczak – Dyrektor Powiatowego Centrum Sportu, zarówno gościom specjalnym oraz młodym adeptom koszykówki życzyli przede wszystkim zdrowia, wytrwałości oraz wielu sukcesów w sportowej karierze.
 
 

Jubileusz Klubu Seniora "Srebrny Włos"

W środę, 24 czerwca w Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu odbyło się spotkanie, w trakcie którego podsumowano działalność obchodzącego w tym roku jubileusz 35-lecia działalności Klubu Seniora „Srebrny Włos”. Przybyli goście byli pod wrażeniem kilkudziesięcioletniego, aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym naszego lokalnego środowiska.
czytaj dalej

Będzie przebudowa drogi Opalenica - Lwówek

 • 19-06-2020
 • Autor: Krystian Dybek
 • drukuj
W piątek, 19 czerwca w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu podpisano umowy na dofinansowanie budowy dróg lokalnych w ramach rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Umowy podpisał wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk wspólnie z włodarzami powiatu grodziskiego i nowotomyskiego oraz gminami Doruchów i Kraszewice. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu w powiecie nowotomyskim możliwa będzie przebudowa drogi powiatowej Opalenica – Lwówek.

Możliwe dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania sportu

 • 18-06-2020
 • Autor: Krystian Dybek
 • drukuj
Informujemy, że Minister Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie - ze środków pochodzących z budżetu państwa - zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2020 roku.
 

Ważna informacja dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

 • 17-06-2020
 • Autor: Krystian Dybek
 • drukuj

Zachęcamy wszystkie jednostki OSP do zapoznania się z informacją. Szczegóły zamieszczone są na stronie internetowej:

 

https://www.wfosgw.poznan.pl/…/nabor-wnioskow-w-ramach-pro…/

 

Starosta Nowotomyski informuje

 • 16-06-2020
 • Autor: Krystian Dybek
 • drukuj
Starosta Nowotomyski informuje o zamiarze wszczęcia postępowania zezwalającego na czasowe zajęcie nieruchomości, której stan prawny jest nieuregulowany, położonej w miejscowości Silna Nowa, Gmina Miedzichowo, oznaczonej nr działki 179 o powierzchni 27,8900 ha, w celu wykonania czynności związanych z remontem stacji transformatorowej kontenerowej OW Rokita S-4592 zlokalizowanej na w/w działce. Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie zezwalające na czasowe zajęcie nieruchomości.
 
 
 

Zasłużona dla Powiatu Nowotomyskiego

 • 15-06-2020
 • Autor: Krystian Dybek
 • drukuj

W niedzielę 14 czerwca obchodzono Światowy Dzień Krwiodawcy. Dzień ten upamiętnia Karla Landsteinera, który w 1901 odkrył grupy krwi, za co w roku 1930 otrzymał nagrodę Nobla.
Honorowy Klub Dawców Krwi „Cenne Krople” w Zbąszyniu już po raz 16 zorganizowało zbiórkę krwi dla potrzebujących. Do punktu poboru, który mieścił się w domu katolickim zgłosiło się w sumie 59 krwiodawców. Po zakończeniu wszystkich procedur związanych z oddawaniem krwi, do jej oddania zakwalifikowano 46 
osób od których pobrano ponad 20 litrów krwi.

 

Krwiodawców podczas akcji odwiedził starosta nowotomyski Andrzej Wilkoński, zastępca Przewodniczącej Rady Powiatu Tomasz Szczechowicz oraz gospodarz obiektu ks. Zbigniew Piotrowski. Celem wizyty było nadanie tytułu „Zasłużony dla Powiatu Nowotomyskiego” prezes Klubu HDK „Cenne Krople”, Dorocie Michalczak.

Pani Dorota Michalczak od 2004 roku prowadzi działalność na rzecz honorowego krwiodawstwa. Początkowo wszystkie prace organizowała sama. Trzy lata później, 2 marca 2007 roku z kilkunastoma krwiodawcami założyła w Zbąszyniu Klub Honorowych Dawców Krwi ,,Cenne Krople", który wstąpił w struktury stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi RP. Od tego czasu pełni funkcję prezesa klubu. Jest również członkiem Rady Prezesów Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi RP. W ciągu 15 lat zorganizowała 108 akcji poboru krwi w: Zbąszyniu, Babimoście, Zbąszynku oraz Kotowie. Współpracuje ze szkołami, Klubami Honorowych Dawców Krwi i zakładami pracy. Prowadzi również pogadanki, których efektem jest pozyskiwanie nowych krwiodawców i dawców szpiku kostnego wśród młodzieży i dorosłych. Od 2004 roku dzięki jej działalności podczas wszystkich akcji pozyskano ponad 2500 litrów krwi. Zyskała sporą grupę naśladowców, którzy chętnie oddają krew. Pani Dorota Michalczak przez wiele lat była czynnym krwiodawcą. Oddała ponad 15 litrów krwi.

fot.: Zbąszyń naszemiasto.pl

 

UCHWAŁA NR 212/GN/2020 ZARZĄDU POWIATU NOWOTOMYSKIEGO

 • 09-06-2020
 • Autor: Krystian Dybek
 • drukuj
UCHWAŁA NR 212/GN/2020 ZARZĄDU POWIATU NOWOTOMYSKIEGO z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Trzciance.
 
 

Raport o stanie Powiatu Nowotomyskiego za rok 2019

 • 09-06-2020
 • Autor: Krystian Dybek
 • drukuj
Zarząd Powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu. Rada Powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.
 
Zgodnie art. 15zzzzzz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) termin przedstawienia raportu o stanie jednostki samorządu terytorialnego określony w art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym przedłuża się o 60 dni.
 
 
Debata nad Raportem o stanie Powiatu Nowotomyskiego odbędzie się na sesji Rady Powiatu Nowotomyskiego w dniu 24 czerwca 2020 r. o godz. 13.00
 
 
Głos mieszkańców w debacie nad raportem
Informujemy, że zgodnie z art. 30a ust. 6 ustawy z dnia z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym w debacie nad raportem o stanie powiatu mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos.
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie powiatu składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 mieszkańców powiatu.
 
 
Zgłoszenie należy złożyć w Starostwie Powiatowym - Kancelaria (pok. 17) -  najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której będzie przedstawiany raport o stanie powiatu, tj. do dnia 23 czerwca 2020 r.
 
Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.
 
 
1 ... 3 4 5 6 7 ... 93
Masz uwagi do naszej strony? Napisz do nas!
 • CAPTCHA
  CAPTCHA służy odróżnieniu narzędzi zautomatyzowanych udających ludzi od rzeczywistych ludzi i ma za zadanie uniemożliwić botom rozsyłanie spamu przez tak zabezpieczone formularze. Przepisz kod z obrazka. Wielkość liter ma znaczenie. Jeśli nie możesz odczytać kodu kliknij w obrazek. Niewykorzystany kod jest ważny przez 15 minut.
  Jeśli obrazek jest nieczytelny, to go kliknij, aby zmienić grafikę. Niewykorzystany kod jest ważny przez 15 minut.