Dzisiaj jest: Wtorek, 24 Listopad 2020 Imieniny: Jana i Flory
Logo: epuap Logo: BIP Logo: Facebook
Logo: Powiatnowotomyski

Menu dostępności

Aktualności

Roczny program współpracy Powiatu Nowotomyskiego z organizacjami pozarządowymi

 • 02-11-2020
 • Autor: Krystian Dybek
 • drukuj
Roczny program współpracy Powiatu Nowotomyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok
 
Uchwałą Nr XXII/224/2020 z dnia 28 października 2020 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego przyjęła „Roczny program współpracy Powiatu Nowotomyskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021” – treść podjętej uchwały wraz z załącznikiem została dołączona poniżej (dokument zeskanowan., format PDF.) 
 
 

Komunikat dot. Punktu Paszportowego w Nowym Tomyślu

 • 02-11-2020
 • Autor: Krystian Dybek
 • drukuj
W związku z sytuacją epidemiczną na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, od 3 listopada 2020r. do odwołania, Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu - Punkt Paszportowy w Nowym Tomyślu przyjmuje klientów w sprawach paszportowych wyłącznie w sytuacjach niecierpiących zwłoki. 
Obowiązuje telefoniczna rezerwacja wizyty pod numerem telefonu: 61 44 26 760.
W przypadku trudności w uzyskaniu połączenia telefonicznego możliwy jest kontakt drogą elektroniczną: paszport@poznan.uw.gov.pl.
 
 

Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego „Rodzina bez Przemocy”

 • 30-10-2020
 • Autor: Krystian Dybek
 • drukuj
Dzisiaj w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu odbyło się rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego „Rodzina bez Przemocy”  w ramach realizacji projektu „My też możemy pomóc III”, współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej został rozstrzygnięty. 
 
 
Na zdjęciu laureaci onkursu z nagrodami.
 
Komisja konkursowa pod przewodnictwem wicestarosty nowotomyskiego Marcina Brambor  przyznała nagrody i wyróżnienie.
I miejsce – Antoni, lat 8
II miejsce – Arkadiusz, lat 36
III miejsce -Kacper, lat 12
Wyróżnienie- Monika, lat 39
Pozostali uczestnicy konkursu fotograficznego otrzymali nagrody pocieszenia.
Wystawa wszystkich nadesłanych prac odbywa się w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyślu. Prace można oglądać do dnia 06 listopada 2020 roku.
Organizatorem konkursu było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu, a patronat nad nim objął starosta nowotomyski Andrzej Wilkoński.
 
 

Odbiór odpadów w czasie epidemii - ważne wskazówki dla mieszkańców

 • 29-10-2020
 • Autor: Krystian Dybek
 • drukuj
CZY PODCZAS PANDEMII OBOWIĄZUJE SEGREGOWANIE ODPADÓW? W JAKI SPOSÓB BEZPIECZNIE POZBYĆ SIĘ ZUŻYTEJ MASECZKI CZY RĘKAWICZEK? CZY W CZASIE KWARANTANNY MOŻNA WYJŚĆ Z DOMU, ŻEBY WYRZUCIĆ ODPADY? NA WSZYSTKIE TE PYTANIA ODPOWIADA KOALICJA 5 FRAKCJI.
 
 
CZY SĄ SPECJALNE KOSZE NA ZUŻYTE MASECZKI? 
Obowiązek noszenia osłony na usta i nos nie tylko zmienił nasze codzienne zwyczaje, ale też spowodował produkcję dużej ilości odpadów: maseczek chirurgicznych, pyłowych, materiałowych. Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia są to odpady komunalne zmieszane i należy je wrzucać do czarnego pojemnika. Należy jednak pamiętać o tym, że na takiej maseczce może pozostać groźny wirus. Osoby, które zajmują się zbiórką czy sortowaniem takich odpadów (ładowacze śmieciarek czy osoby pracujące w sortowaniach odpadów) nie mogą mieć kontaktu z nimi. Dlatego zużyte maseczki należy przed wyrzuceniem włożyć do torebki plastikowej i szczelnie zawiązać.
 
W biurze czy innych miejscach pracy warto wyznaczyć miejsce wyrzucania takich odpadów, może to być zwykłe pudełko w łazience czy w szatni. W ten sposób chronimy osoby, które mimo panującej pandemii codziennie wyjeżdżają na ulice oraz dbają o porządek i higienę w gminach i miastach.
 
CZY MOŻNA NIE SEGREGOWAĆ ODPADÓW?
Pandemia nie zwalnia z obowiązku segregowania odpadów. Cały czas powinniśmy przestrzegać zasad sortowania na 5 frakcji: papier (pojemnik niebieski), tworzywa sztuczne i metale (pojemnik żółty), szkło (pojemnik zielony), bio (pojemnik brązowy) oraz odpady zmieszane (pojemnik czarny).
 
Wiosenna fala pandemii pokazała, że wiele osób wykorzystało ten czas na remonty, prace budowlane czy wymianę mebli. Kupując nowy sprzęt, pozbywamy się starego.
 
Należy pamiętać, że elektrośmieci należy oddawać do odpowiednich miejsc, czyli np. sklepów ze sprzętem AGD/RTV czy Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) działających w każdej gminie. W żadnym wypadku nie należy ich wystawiać pod altany na odpady. Powinniśmy też zachować dotychczasowe zasady związane z odpadami gabarytowymi czy poremontowymi. W zależności od gminy, miejscem ich zbiórki mogą być PSZOK-i, punkty mobilne lub okolice pojemników na odpady. Niezmiernie ważne jest, by stare meble, dywany czy zużyte opony nie zalegały w przestrzeniach osiedli, a szczególnie nie zastawiały pojemników na odpady komunalne czy wejścia do altan. W takich wypadkach odpady mogą nie być odbierane przez służby komunalne przez brak dostępu – nie utrudniajmy im pracy.
 
– powiedziała Magdalena Sułek-Domańska z firmy komunalnej ENERIS, przedstawiciel Koalicji 5 frakcji.
 
CO ZROBIĆ Z ODPADAMI NA KWARANTANNIE?
Przede wszystkim trzeba pamiętać, że osoby skierowane na kwarantannę przez Sanepid w żadnym razie nie powinny wychodzić z domu nawet z odpadami. Poniżej ważne wytyczne rządowe dla osób przebywających w izolacji (chorych lub podejrzanych o chorobę zakaźną):
 
zaleca się odczekanie 72 godzin. Zanim przekaże się worek z odpadami do odbioru należy umieścić odpady w worku i w miarę możliwości worek spryskać preparatem wirusobójczym, zapełnić worek odpadami do ¾ jego pojemności i nie zgniatać zawartości, po zapełnieniu worka zawiązać worek i po ustaleniu z osobą wynoszącą odpady z miejsca izolacji, wystawić worek z pomieszczenia, w którym przebywa osoba będąca w izolacji, osoba wynoszącą odpady z miejsca izolacji wkłada (w rękawiczkach) wystawiony przez osobę w izolacji worek do drugiego worka, zawiązuje/zamyka go i zabezpiecza przed przypadkowym otwarciem w chwili jego odbioru (oprócz dokładnego zawiązania worka, można zamknąć go dodatkowo przy pomocy taśmy samoprzylepnej lub sznurka) oraz oznacza datę i godzinę zamknięcia worka. Worek z odpadami należy przenieść w rękawiczkach do miejsca przeznaczonego do gromadzenia odpadów i umieścić w pojemniku na odpady zmieszane (czarny).
Przed i po każdej czynności związanej z pakowaniem/przenoszeniem odpadów, należy używać rękawiczek ochronnych i koniecznie umyć i/lub dezynfekować ręce. Odpady, których nie można łączyć z innymi odpadami (tj. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, zużyte świetlówki) powinny być pozostawione w domu w czasie izolacji i przekazane do systemu gminnego, kiedy będzie można opuścić miejsce izolacji.
 
Więcej informacji na temat postępowania z odpadami można znaleźć na stronie www.gis.gov.pl. Szczegółowe zasady segregowania odpadów na 5 frakcji zawarte są w materiałach informacyjnych na stronie www.5frakcji.pl.
 
 

Święto Terenowych Organów Administracji Wojskowej

 • 28-10-2020
 • Autor: Krystian Dybek
 • drukuj
We wtorek, 27 października z okazji święta Terenowych Organów Administracji Wojskowej starosta nowotomyski Andrzej Wilkoński odwiedził Wojskową Komendę Uzupełnień w Nowym Tomyślu. Podczas uroczystego apelu komendant WKU w Nowym Tomyślu ppłk. Przemysław Bojarczuk wręczył  okolicznościowe medale i odznaczenia. Uroczystość była także okazją do podziękowania podmiotom i osobom współpracującym z organami administracji wojskowej. Podziękowania takie otrzymał m. in. starosta nowotomyski, który pogratulował odznaczonym i złożył życzenia wszystkim pracownikom administracji wojskowej.
Na zdjęciu starosta nowotomyski Andrzej Wilkoński przekazujący upominek Komendantowi WKU w Nowym Tomyślu ppłk. Przemysławowi Bojarczukowi.

Projekt Programu ochrony środowiska dla województwa wielkopolskiego

 • 28-10-2020
 • Autor: Krystian Dybek
 • drukuj
Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowywaniu projektu Programu ochrony środowiska dla województwa wielkopolskiego do roku 2030 wraz z projektem Prognozy oddziaływania na środowisko.
 
Na podstawie art. 17 ust. 4 (ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.) oraz art. 30, art. 39 ust. 1 pkt 2-5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego informuje, o przyjęciu projektu Programu ochrony środowiska dla województwa wielkopolskiego do roku 2030 wraz z projektem Prognozy oddziaływania na środowisko.
 
Zdjęcie przedstawiające jesienny krajobraz.
 
 
Wobec powyższego od dnia 26 października do dnia 16 listopada 2020 r. włącznie zapewnia się udział społeczeństwa w opracowaniu ww. dokumentów.
 
Wersja elektroniczna ww. projektu wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko dostępna jest pod adresem: http://www.bip.umww.pl w zakładce „Ogłoszenia/ Ogłoszenia 2020”.
 
Wersja papierowa dostępna jest w siedzibie Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, pok. 1063, w godzinach pracy Departamentu.
 
Uwagi i wnioski można składać w następującej formie:
 
pisemnej poprzez wypełnienie i przesłanie na adres:
Departament Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań
– formularzy zamieszczonych na stronie internetowej BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,
 
za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, poprzez uzupełnienie i przesłanie na adres e -mail: dsr.sekretariat@umww.pl formularza zamieszczonego na stronie internetowej BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,
ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
Uwagi i wnioski zgłoszone po upływie wskazanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego.
 
Jednak nawiązując do stanu zagrożenia epidemicznego, troszcząc się o zdrowie mieszkańców województwa wielkopolskiego, a także o pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – zachęca się głównie do kontaktów za pomocą poczty elektronicznej.
 
 
 

Bezpieczniej w drodze do szkoły

 • 28-10-2020
 • Autor: Marzena Matusiak
 • drukuj
Wśród wielu zadań realizowanych przez Powiat Nowotomyski jest m.in. budowa podwyższonego przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej w Borui Kościelnej.  Pracownicy Starostwa Powiatowego pracują aktualnie nad budową wspomnianego przejścia, które nie tylko przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa pieszych – przede wszystkim dzieci (np. wysiadających z autobusu), ale bez wątpienia spowolni również ruch samochodów na tym odcinku.
Zdjęcie obrazujące przebudowywane przejście dla pieszych.

Pomagamy pszczołom

 • 27-10-2020
 • Autor: Kamil Kałek
 • drukuj
Przy drogach powiatowych posadzono 79 drzew miododajnych. Dotację na ten cel powiat nowotomyski otrzymał z budżetu województwa wielkopolskiego w ramach środków związanych z ochroną, rekultywacją oraz poprawą jakości gruntów rolnych. Nasadzenie drzew w pasach drogowych zapewni pozyskanie nektaru owadom zapylającym i poprawi ekosystem lokalny. W ramach przyznanej dotacji posadzono 19 klonów zwyczajnych w Brodach (przy drodze powiatowej nr 1881P), 28 kasztanowców zwyczajnych  w Komorowie (przy drodze powiatowej nr 1731P) oraz 32 klony zwyczajne w miejscowości Trzciel Odbudowa (przy drodze powiatowej 2737P).
 
Na zdjęciu nasadzenia drzew w pasie drogi powiatowej.

Komunikat dotyczący naborów wniosków w ramach tarczy antykryzysowej

 • 27-10-2020
 • Autor: Krystian Dybek
 • drukuj
Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu informuje,
że wnioski o:
 
- dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych
i średnich przedsiębiorstw (art. 15zzb),
- dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorstw samozatrudnionych
(art.15zzc),
- dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych (art. 15zze2),
 
obejmujące 3 miesięczny okres dofinansowania, należy składać do 31 października 2020 r.
 
W przypadku wniosków złożonych po wyznaczonym terminie, konieczne będzie skróceie okresu dofinansowania tj.:
- Wnioski złożone od 1-30 listopada będą obejmować 2 miesięczny okres dofinansowania.
- Wnioski złożone w grudniu będą obejmować 1 miesięczny okres dofinansowania.
 
Wypłaty ostatnich transz możliwe są do 28 grudnia 2020 r.
 
 
Jednocześnie informujemy, że cały czas można składać wnioski o udzielenie jednorazowej pożyczki na pokrycie  bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, przyznawanej na podstawie art. 15zzd.
 
 
1 2 3 4 5 6 ... 101
Masz uwagi do naszej strony? Napisz do nas!
 • CAPTCHA
  CAPTCHA służy odróżnieniu narzędzi zautomatyzowanych udających ludzi od rzeczywistych ludzi i ma za zadanie uniemożliwić botom rozsyłanie spamu przez tak zabezpieczone formularze. Przepisz kod z obrazka. Wielkość liter ma znaczenie. Jeśli nie możesz odczytać kodu kliknij w obrazek. Niewykorzystany kod jest ważny przez 15 minut.
  Jeśli obrazek jest nieczytelny, to go kliknij, aby zmienić grafikę. Niewykorzystany kod jest ważny przez 15 minut.